Consultatieonderzoek naar schaliegas in gang gezet

150 mensen, vertegenwoordigers van belangengroepen en gemeenteraadsleden hebben hun mening gegeven over de opzet van het onderzoek naar mogelijke risico´s en gevolgen van de winning van schalie- en steenkoolgas voor mens, natuur en milieu.

Transparant

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) organiseerde hiervoor 7 bijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land. Minister Verhagen van EL&I wil dat het onderzoek transparant is voor iedereen die te maken heeft met de plannen voor de winning van schalie- en steenkoolgas. ‘De bijeenkomsten hebben duidelijk gemaakt welke vragen er over de winning leven,’ aldus de bewindsman. ‘Het is goed dat de omgeving bij dit onderzoek betrokken is. Dat blijft zo tot en met de uitkomst.’

Onderzoek

In april 2012 wordt de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderzoeksvraag. Een onafhankelijke instantie voert het onderzoek uit en presenteert de resultaten in de herfst. Op basis hiervan besluit minister Verhagen of proefboringen naar schaliegas en steenkoolgas veilig zijn. Tot die tijd vinden er geen proefboringen plaats en worden geen nieuwe vergunningen afgegeven.

Schaliegas en steenkoolgas zijn aardgassen die in leisteenachtige aardlagen zitten. Dit gas kan uit de grond worden gehaald door scheurtjes in het gesteente te maken. Deze techniek wordt in Nederland al gedurende tientallen jaren toegepast.