Gokken in Kaart gebracht

Vandaag stuurt staatssecretaris Teeven het onderzoek “Gokken in kaart” en zijn beleidsreactie daarop aan de Tweede Kamer. Om een helder beeld te krijgen van de aard en de omvang van kansspelverslaving in Nederland is in opdracht van het WODC dit onderzoek gedaan door de onderzoeksbureaus Intraval en Mediad. De belangrijkste conclusie is dat minder gegokt wordt dan voorheen. Het aantal probleemgevallen is de afgelopen jaren constant gebleven. De onderzoekers komen ook tot maatregelen voor verbetering van het preventiebeleid. De Kansspelautoriteit (KSA) zal de aanbevelingen van de onderzoekers meenemen in haar preventiebeleid. De KSA is 1 april actief.

Conclusies

In het onderzoek staan vier onderdelen centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het huidige preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. De  belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn dat Nederland in 2011 naar schatting 8,7 miljoen recreatieve spelers kende, zo’n 10% minder dan in 2005. Met 92.000 risicospelers en 20.300 probleemspelers is statistisch gezien geen sprake van een toe- of afname van het aantal risicospelers en probleemspelers. De onderzoekers concluderen dat de omvang van de kansspelproblematiek in Nederland sinds 2005 nauwelijks veranderd is.

Populariteit kansspelen

De onderzoekers concludeerden dat deelname aan loterijen het meest voorkomt, ook al is het aantal deelnemers aan loterijen – evenals aan vrijwel alle andere soorten kansspelen – gedaald sinds 2005. Het aantal deelnemers aan kansspelen via internet is als enige toegenomen: het aantal Nederlanders dat het afgelopen jaar heeft deelgenomen aan een kansspel via internet is gestegen van zo’n 130.000 naar ongeveer 257.000 Nederlanders.

Preventie

Een ruime meerderheid van de regelmatige spelers maakt gebruik van zelfcontroletechnieken om het eigen speelgedrag in de hand te houden. Van de regelmatige risicovolle spelers heeft 15% ooit professionele hulp gezocht in verband met gokproblemen. Uit het onderzoek blijkt tevens dat de afgelopen jaren het online aanbod van (anonieme) hulpverlening aan kansspelverslaafden is toegenomen.

Aanbevelingen

In het rapport Gokken in kaart wordt een overzicht gegeven van het tot nog toe gevoerde beleid en de aangekondigde wijzigingen. Daarnaast noemen de onderzoekers een aantal mogelijke maatregelen voor verbeteringen van het preventie beleid: Het toepassen van één algemene voorlichtingsfolder, het strikter toezien op naleving van de wervings- en reclame-uitingen, het creëren van een sluitende registratie van beperkende maatregelen bij speelautomatenhallen en Holland Casino, de mogelijkheden voor preventie van kansspelverslaving via internet benutten, het verder verbeteren van het preventiebeleid bij Holland Casino, het lotgenotencontact bevorderen, de anonimiteit bij online hulpverlening garanderen en de training van personeelsleden bij kansspelaanbieders verbeteren.

Beleidsreactie

In zijn reactie op het onderzoek geeft Teeven aan reeds uitwerking te geven aan veel van de aanbevelingen van het rapport. Per 1 april is de Kansspelautoriteit (KSA) actief. De KSA zal zorg dragen voor de implementatie van de aanbevelingen die op zijn terrein liggen. Het preventiebeleid zal een van de kerntaken van de KSA worden.