Wereld Waterdag: Nederland kampioen water voor ontwikkeling

Staatssecretaris Ben Knapen van Buitenlandse Zaken wil dat bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties samen met de overheid de strijd aangaan met waterproblemen in ontwikkelingslanden. Daarom lanceerde hij vandaag op Wereld Waterdag het Fonds Duurzaam Water.

De KNVB kan met zijn partnerschap ‘Football for Water, Sanitation and Hygiene’ meteen al aan de slag. Dit programma brengt leerlingen op 1.100 scholen in Ghana, Mozamique en Kenia toiletten, schoon drinkwater en een voetbalprogramma waarbij ook het belang van hygiëne aan de orde komt. Het partnerschap dat hieraan werkt bestaat verder uit UNICEF, Simavi, Vitens-Evides, Aqua for All en AKVO. ‘Het is een uitstekend voorbeeld van publiek-private samenwerking’, zegt Knapen. ‘Net als op het voetbalveld heb je de kwaliteiten van elke speler nodig om het doel te bereiken. Dit soort samenwerkingsverbanden heeft de toekomst.’

Nederland heeft veel instellingen, bedrijven en ngo's  met waterexpertise en belangstelling om een verschil te maken voor schoon drinkwater, efficiënt watergebruik in de landbouw en veilige kustgebieden en delta’s, stelt Knapen. Met het Fonds Duurzaam Water stimuleert hij niet alleen de samenwerking tussen experts, maar genereert hij ook meer private investeringen in ontwikkelingssamenwerking. In het geval van de KNVB-ppp betaalt de overheid de eerste vier jaar mee voor een bedrag van gemiddeld 3,4 miljoen euro, de alliantie verdubbelt dit bedrag. Daarna moet het project zonder overheidsbijdrage door kunnen. Knapen rekent op meer mooie plannen.  ‘Als ik het goed heb, zijn al zo’n 40 partijen bezig met projectvoorstellen. Ik heb hoge verwachtingen.’

Knapen op de Wereld Waterdag