Maatregelen ter beheersing van legaal wapenbezit

Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie heeft met de Koninklijke Nederlandse Schutters Associatie (KNSA) afspraken gemaakt over een uitgebreid pakket aan maatregelen die raken aan de uitoefening en de organisatie van de schietsport. De achtergrond van de maatregelen is steeds de zuivere schietsportbeoefening centraal te stellen en het risico op misbruik van legale schietsportwapens zo veel mogelijk te beperken. Dit schrijft minister Opstelten van Veiligheid en Justitie in een brief aan de Tweede Kamer.

De schietsport moet gespeend blijven van het trainen van specifieke vaardigheden die nodig zijn voor offensief gebruik van vuurwapens. Het schieten van dynamische disciplines wordt daarom niet langer toegestaan. Strenge regulering is ook nodig vanwege de ongewenste aantrekkingskracht, die offensieve oefeningen, wapentypes, hulpmiddelen en (camouflage-)kleding kunnen hebben op personen die daarvoor gevoelig zijn. Alles moet in het werk worden gesteld om te voorkomen dat een solistische dreiger, ook wel ‘lone wolf’ genoemd, de kans krijgt om zich te trainen in wapengebruik door deelname aan de schietsport.

Aan jonge en onervaren sportschutters worden gefaseerd wapens toegestaan. Zij kunnen niet langer direct in aanraking kunnen komen met alle type wapens, maar moeten de eerste jaren aantonen serieus geïnteresseerd te zijn in het beoefenen van de schietsport, en dat ze hiermee verantwoord om kunnen gaan. Om te onderstrepen dat het bezit van een eigen vuurwapen alleen gerechtvaardigd is als de schietsport actief wordt beoefend, moeten alle sportschutters die een eigen vuurwapen wil bezitten, lid zijn van een vereniging. Ook moeten zij actief aan wedstrijden deelnemen.

Om te waarborgen dat Nederland alleen kwalitatief hoogwaardige schietverenigingen kent, is met de KNSA afgesproken dat uiterlijk eind december 2014 alle 714 schietverenigingen een basiscertificering hebben. Deze basiscertificering legt op dat de vereniging een verantwoord en veilig sportklimaat kent. De schietvereniging krijgt de basiscertificering na het voldoen aan de eisen die de KNSA daaraan stelt. De eisen gaan over verschillende aspecten, waaronder het weren van ‘combat’ in de schietsport, de verplichte wedstrijddeelname, het ballotageproces en sociale controle. Een andere belangrijke afspraak is, dat bestuurders van verenigingen een opleiding krijgen om onder anderen potentieel misbruik te kunnen herkennen.