Wim Kuijken overheidscommissaris in de raad van commissarissen van de Nederlandsche Bank

Minister Jan Kees de Jager heeft Wim Kuijken met ingang van 1 april 2012 benoemd tot commissaris van overheidswege bij De Nederlandsche Bank (DNB).

De commissaris van overheidswege vormt de verbindingsschakel tussen DNB en de minister van Financiën. De commissaris van overheidswege is lid van de raad van commissarissen van DNB en lid van de Bankraad. Wim Kuijken volgt André de Jong op die is benoemd tot Directeur-generaal Primair en Voortgezet onderwijs van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Wim Kuijken (1952) is vanaf 2010 werkzaam als deltacommissaris. In die functie is hij verantwoordelijk voor het opstellen, actualiseren en realiseren van het Deltaprogramma. Ook daarvoor was Wim Kuijken in diverse functies werkzaam binnen de overheid. Zo was hij vanaf 1995 Secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. In die hoedanigheid was hij vijf jaar overheidscommissaris bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Vanaf 2000 was hij Secretaris-generaal van het ministerie van Algemene Zaken en vanaf 2007 Secretaris-generaal van het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Wim Kuijken studeerde economie aan de Vrije Universiteit.

Daarnaast vervult Wim Kuijken enkele nevenfuncties. Hij doet opdrachten als TOP-Consultant bij het Rijk, vanuit de Algemene Bestuursdienst. Daarnaast is hij lid van de Raad van Advies van Stichting ‘Het Nationale Park De Hoge Veluwe’, lid van de Foundation Board en van de Governing Board bij het Unesco IHE Institute for Water Education en bestuurslid van de Stichting Hermitage aan de Amstel.