Kamp: Nieuwe spelregels voor aanvullende pensioenen

De aanvullende pensioenen moeten transparanter worden en beter bestand tegen financiële schokken.  Minister Kamp van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daartoe nieuwe spelregels (financieel toetsingskader) opgesteld voor de pensioensector en deze vandaag in de vorm van een hoofdlijnennota naar de Tweede Kamer gestuurd.

U vindt het voledige persbericht hieronder.