Internationale gemeenschap en Afghanistan maken afspraken over financiële steun en vooruitgang op hervormingen

Financiële steun van de internationale gemeenschap voor Afghanistan is afhankelijk van de vooruitgang die de Afghaanse regering laat zien op gebieden als goed bestuur, mensenrechten en corruptiebestrijding. Hierover hebben Nederland en de internationale gemeenschap op 8 juli in Tokio concrete afspraken gemaakt met de Afghaanse regering.

De internationale gemeenschap sprak in Tokio over de blijvende betrokkenheid bij de sociaaleconomische ontwikkeling van Afghanistan op de lange termijn. De in de afgelopen 10 jaar geboekte vooruitgang in Afghanistan op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, mensenrechten, infrastructuur en economische bedrijvigheid is indrukwekkend, maar nog niet onomkeerbaar. Hiervoor zal internationale steun nog hard nodig zijn. Daarom blijft Nederland ook de komende jaren actief betrokken bij de verdere ontwikkeling van Afghanistan. Afghanistan is een van de 15 partnerlanden waarmee Nederland een bilaterale ontwikkelingsrelatie onderhoudt.

De op de conferentie aanwezige landen en internationale organisaties benadrukten dat de ontwikkeling van Afghanistan een gedeelde verantwoordelijkheid is. De Nederlandse en internationale steun aan Afghanistan is echter niet onvoorwaardelijk. In ruil hiervoor verplicht de Afghaanse regering zich tot het uitvoeren van specifieke hervormingen in het bestuur, de rechtsstaat en financieel beheer. Ook moet de mensenrechtensituatie, in het bijzonder de positie van vrouwen, worden verbeterd en corruptie bestreden. Financiële ondersteuning zal afhankelijk zijn van de vooruitgang op de afgesproken terreinen, die jaarlijks zal worden besproken.