Prijsvraag 'De Knop om!' - op zoek naar de beste lokale besparingsideeën

Agentschap NL gaat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de komende weken op zoek naar de drie beste ideeën, onder het motto ‘De Knop om!’ Aan de prijsvraag zijn prijzen van 25.000 euro, 20.000 euro en 15.000 euro verbonden. De prijswinnaars maken kans om in 2013 hun ideeën verder uit te werken tot een pilotproject met landelijke uitstraling.

Lokale aanpak

Op vele plaatsen in Nederland werken gemeenten, woningcorporaties en andere partijen al samen om bewoners te helpen om energiebesparend gedrag te realiseren. Lagere energie- en dus woonlasten zijn het resultaat.

Uit ervaring blijkt dat een lokale aanpak, gericht op een bepaalde wijk of buurt, het meest effectief is. Een aantal ingrediënten is van belang bij een succesvolle aanpak: advies en feedback op maat, het vergelijken en belonen van resultaten. Cruciaal zijn concrete besparingsdoelen en de motivatie bij bewoners om deze doelen te behalen.

Het idee achter de prijsvraag is dat ook lokale partijen betrokken worden bij het bereiken van de besparingdoelstellingen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan scholen en sportverenigingen of winkeliers en supermarkten die kortingsacties aan besparingsdoelen verbinden. Zij staan dicht bij de bewoners en zorgen mogelijk voor nieuwe invalshoeken en een andere dynamiek.

Beoordelingscriteria en voorwaarden voor deelname zijn na te lezen op www.agentschapnl.nl/deknopom.