Trein nog duurzamer door hergebruik stroom

De trein is gemiddeld al 75% schoner dan een reis met een gemiddelde auto. Railforum, NS, Veolia en de Rijksoverheid onderzoeken nu hoe meer energie die vrijkomt bij remmen hergebruikt kan worden om het vervoer per trein nog schoner te maken. De afspraken hiertoe werden vandaag getekend door Manu Lageirse, algemeen directeur van Veolia Transport Nederland, Michiel van Roozendaal, directievoorzitter van NS-dochter NedTrain en binnen NS verantwoordelijk voor duurzaamheid en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu.

Treinen van NS en Veolia die remmen leveren nu al energie die daarbij vrijkomt terug aan de bovenleiding. Deze stroom wordt hergebruikt door andere treinen. Dit bespaart alleen bij NS nu al ca. 6% aan elektriciteit per jaar. “Door dit soort maatregelen maken we de trein een nog schoner alternatief voor de auto en bouwen we de groene voorsprong van de trein verder uit”, aldus staatssecretaris Mansveld.

Uit wetenschappelijke analyses is gebleken dat de hoeveelheid terug geleverde remenergie waarschijnlijk fors kan worden verhoogd en beter kan worden hergebruikt. Onder regie van Railforum hebben NS en Veolia vandaag afspraken gemaakt met de overheid om dit te vorm te geven. NS en Veolia onderzoeken of het materieel met andere instellingen op de zogeheten Heuvellandlijn kan rijden (Maastricht – Heerlen – Kerkrade). Er wordt ook onderzocht of stroom kan worden terug geleverd aan het openbare elektriciteitsnetwerk. Dit kan nu nog niet en remenergie wordt nu alleen hergebruikt door in de buurt rijdende treinen. Verwachting is dat de proef bij een landelijke uitrol naar schatting een jaarlijkse besparing van 70 GWh energie en een reductie van de CO2-uitstoot met 30 kiloton kan opleveren.

Railvervoer steeds duurzamer

De railsector besteedt onder aanvoering van Railforum veel aandacht aan vermindering van haar CO2-uitstoot.

Door onder meer vernieuwing van het materieel en zuinig rijden worden hier flinke stappen gezet. Zo hebben Veolia en NS de beschikking over het nieuwste zuinige materieel. De laatste 7 jaar is een treinreis bij NS hierdoor alleen al bijvoorbeeld 33% schoner geworden Naast de afspraken over het beter hergebruiken van remenergie is vandaag ook het Kennisplatform Duurzaam Spoor opgericht. Hier zijn naast NS en Veolia 85 andere bedrijven en overheden bij aangesloten. Doel is zorgen dat duurzame innovaties zoveel mogelijk sectorbreed worden toegepast. De Rijksoverheid denkt mee over minder regeldruk om zo innovatie maximaal de ruimte te geven.

Meer informatie:

Zowel het onderzoek naar het hergebruik van remenergie als de oprichting van het  Kennisplatform Duurzaam Spoor zijn onderdeel van de Green Deal aanpak van het kabinet. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers zien veel kansen voor groene groei, maar kunnen die vaak niet verwezenlijken. Green Deals zijn afspraken die obstakels wegnemen. Bijvoorbeeld door eenvoudiger vergunningen te verlenen of door samenwerkingspartners bijeen te brengen.