Nederland gaat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld actief bestrijden

De Nederlandse ambassadeur bij de Raad van Europa in Straatsburg heeft vandaag namens het Koninkrijk der Nederlanden het Verdrag ter uitbanning van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld ondertekend. Hiermee wil Nederland het signaal afgeven dat geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld niet wordt geaccepteerd.

Geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is een omvangrijk probleem dat voorkomt in alle Europese lidstaten. Jaarlijks zijn in Nederland ongeveer 1 miljoen mensen slachtoffer van incidenteel huiselijk geweld. Tussen de 200.000 en 230.000 personen zijn slachtoffer van ernstig, structureel huiselijk geweld. Ruim twee derde van het geweld wordt gepleegd door partners of ex-partners. Vrouwen zijn in de meeste gevallen slachtoffer. Daarnaast zijn zij veel vaker slachtoffer van seksueel geweld dan mannen.

Door ondertekening van het verdrag geven landen aan dat de bestrijding van huiselijk geweld prioriteit heeft. De veiligheid van slachtoffers wordt verbeterd en toegang tot het recht wordt voor hen gegarandeerd. Ook is in het verdrag veel aandacht voor opvang, hulpverlening, medische en juridische bijstand en neemt bewustwording van het probleem een belangrijke plaats in. Dit is het eerste mensenrechtenverdrag waarin discriminatie op grond van gender identiteit is verboden.

Het verdrag is in mei 2011 door de Raad van Europa opengesteld voor ondertekening en ratificatie. Het verdrag is nog niet in werking getreden. Dat gebeurt als tien landen het verdrag hebben geratificeerd. Voor Nederland moet eerst het parlement nog met ratificatie instemmen.

De bestrijding van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld is een prioriteit van het Nederlandse mensenrechtenbeleid in het buitenland, maar ook in Nederland zelf. Zo loopt op dit moment in Nederland de nationale campagne Huiselijk geweld stopt nooit vanzelf van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Veiligheid en Justitie (V&J).