Totstandkoming verdrag met VS over wetenschappelijke en technologische samenwerking

Op 29 november 2012 is het verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake samenwerking op het terrein van wetenschap en technologie betreffende binnenlandse en burgerlijke veiligheidsaangelegenheden tot stand gekomen te Washington.

Het verdrag heeft tot doel de samenwerking te versterken bij wetenschappelijk onderzoek op het gebied van binnenlandse en civiele veiligheid. Het verdrag regelt hoe gezamenlijke projecten kunnen worden gestart, hoe financiering mogelijk is en het regelt de publicatie van onderzoeksresultaten. Het Verdrag is faciliterend en voorwaardescheppend. Vooralsnog wordt vooral gedacht aan gezamenlijk onderzoek op het terrein van cyber security.

Het verdrag is nog niet in werking getreden, maar wordt voorlopig toegepast vanaf 29 november 2012.

Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden wordt het verdrag alleen voor Nederland (het Europese deel) toegepast.