Van Rijn start campagne: bezit alcohol op openbare plek strafbaar onder 16 jaar

Vanaf 1 januari zijn jongeren onder de 16 jaar strafbaar als zij op een openbare plek – op straat, in een café, park, stationshal, etc. – alcohol bij zich hebben. Staatssecretaris Martin Van Rijn (VWS) start maandag 17 december 2012 een campagne met de titel 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan.' Daarmee worden jongeren en ouders geïnformeerd over deze maatregel uit de nieuwe Drank- en Horecawet.

Staatssecretaris Van Rijn: 'Alcohol is schadelijk voor jongeren. Het heeft een negatief effect op de ontwikkeling van hun hersenen en andere organen. De kans op alcoholvergiftiging is groter voor jongeren. Bovendien is er vaak sprake van overlast van jongeren onder invloed van alcohol.'

Alcohol bij je? Komt je duur te staan. Vanaf 1 januari 2013 is het strafbaar om in het openbaar alcohol bij je te hebben, als je jonger bent dan 16 jaar. In de toekomst gaat deze leeftijdsgrens waarschijnlijk naar 18 jaar.

45 euro boete

Of het nu gaat om bier, wijn, mixdrankjes of sterke drank, in alle gevallen zijn jongeren strafbaar en kunnen ze van politie of buitengewoon opsporingsambtenaren van de gemeente een boete van 45 euro krijgen. De Drank- en Horecawet is aangescherpt om jongeren beter tegen de schadelijke gevolgen van alcohol te beschermen. Ook kunnen gemeenten en de politie overlast door alcoholgebruik beter bestrijden met deze maatregel. In het regeerakkoord is afgesproken om de leeftijdsgrens voor verkoop en bezit van alcohol te verhogen naar 18 jaar.

Campagne 'Alcohol bij je? Komt je duur te staan.'

Vanaf maandag 17 december 2012 verschijnen er advertenties in dagbladen en op het internet. Omdat veel jongeren op Facebook te vinden zijn, wordt daar een speciaal ontwikkeld spel ingezet vanaf 20 december. Na de Kerst pakken alle supermarkten groot uit met de verspreiding van miljoenen flyers. Deze zijn ontwikkeld in samenwerking met het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel. Het Trimbos-instituut heeft allerlei materialen ontwikkeld voor professionals. Gemeenten, GGD-en en instellingen voor verslavingszorg gebruiken de materialen om ouders en jongeren te informeren, bijvoorbeeld via scholen.

Alcohol bij je? Komt je duur te staan. Vanaf 1 januari 2013 is het strafbaar om in het openbaar alcohol bij je te hebben, als je jonger bent dan 16 jaar. In de toekomst gaat deze leeftijdsgrens waarschijnlijk naar 18 jaar.