Kabinet bekrachtigt wet verbod nertsenhouderij

De ministerraad heeft besloten in te stemmen met de Wet verbod pelsdierhouderij. Deze wet is een initiatief van de PvdA en de SP. In 2008 is het initiatiefwetsvoorstel ingediend door de oud-Tweede Kamerleden Waalkens (PvdA) en Van Velzen (SP), recent is de wet verdedigd door de leden Recourt (PvdA) en Van Gerven (SP).

Met deze wet wordt de pelsdierhouderij op ethische gronden verboden.

De wet gaat in op 15 januari 2013. Omdat er alleen nog nertsen als pelsdier worden gehouden, heeft deze wet alleen gevolgen voor nertsenhouders. Vanaf het moment dat de wet in werking treedt, mogen nertsenhouders hun bedrijf niet meer uitbreiden en mogen er geen nieuwe bedrijven worden gestart. Nertsenhouders mogen onder voorwaarden hun bedrijf nog tot 1 januari 2024 voortzetten.