Laat u niet zomaar kopiëren. Voorkom fraude met een kopie van uw identiteitsbewijs

Steeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensen die misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan.

Wat is identiteitsfraude?

Identiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt van uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die niet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur.

Hoe vaak komt identiteitsfraude voor?

Iedereen die een identiteitsbewijs heeft kan met identiteitsfraude te maken krijgen. In 2011 was vijf procent van de Nederlanders het slachtoffer van identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderdduizend mensen.

Wie mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken?

Een klein aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijs maken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel andere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een telefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag maken.

Hoe voorkomt u fraude met een kopie?

Geef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort identiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoorbeeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u een kopie af? Help dan misbruik te voorkomen.

Schrijf op de kopie

  • dat het een kopie is,
  • voor wie of welk product de kopie bedoeld is,
  • de datum waarop u de kopie afgeeft,
  • streep uw burgerservicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummers onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummer alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bank of zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekering

 Waar staat wat?

  1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie is bedoeld en de datum.
  2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels enzovoort hebben dit nummer niet nodig.
  3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep het ook daar door.
VOICE-OVER: Laten zien wie we zijn op een manier dat anderen zeker weten dat wij het zijn. Daarvoor gebruiken wij ons paspoort. Een paspoort aanvragen begint dicht bij huis, in de eigen gemeente. Om te beginnen hebben we een pasfoto nodig. Die moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. (Beeldtekst: Hoofd onbedekt. Niet lachen. Gezicht en ogen zichtbaar. Hoofdbedekking is alleen toegestaan op grond van godsdienstige, levensbeschouwelijke of medische redenen.) DRUKKE MUZIEK Ook zijn er vingerafdrukken nodig als je ouder bent dan twaalf jaar. Die worden digitaal aan de balie van het gemeentehuis gemaakt. De vingerafdrukken worden opgeslagen op de chip van je paspoort. DE DRUKKE MUZIEK SPEELT VERDER (Een jongeman staat bij een balie. Een vrouw typt op een toetsenbord.) Ook wordt gekeken of de gegevens zoals burgerlijke staat en lengte, nog steeds kloppen. En er is een handtekening nodig. (Iemand zet een handtekening op een formulier.) De pasfoto, de vingerafdrukken, de handtekening en de persoonlijke gegevens uit de Basisregistratie Personen worden via een beveiligde lijn verzonden naar Morpho de fabrikant van de paspoorten. Hier worden al deze gegevens gebruikt om het paspoort te personaliseren. Ons paspoort behoort tot de betrouwbaarste van de wereld. Om te zorgen dat het goed beveiligd is tegen vervalsen zijn er verschillende technieken toegepast. De pasfoto wordt ook met 3D-effect weergegeven. Er zijn kinegrammen in verwerkt en een watermerk. En onder ultraviolet licht is er een patroon te zien. (Het patroon in een paspoort licht op.) Beveiligd transport zorgt ervoor dat het paspoort weer bij de gemeente terechtkomt. Ophalen moet persoonlijk worden gedaan om er zeker van te zijn dat het paspoort wordt meegenomen door zijn houder. (Beeldtekst: Ophalen na globaal 5 werkdagen. Spoedprocedure.) Indien aangevraagd, kan het paspoort ook thuis worden bezorgd. Niet alle Nederlanders zijn in staat om bij hun gemeentehuis een paspoort aan te vragen. Woon je in een ander land? Of raak je op vakantie je paspoort kwijt? Dan kan dit ook buiten Nederland op aangewezen ambassades en consulaten. Een identiteitsbewijs in zakformaat, zodat anderen zeker weten wie wij zijn. (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)
VOICE-OVER: Wie ben je? Je bent veel meer dan je naam. Je bent ook waar je van houdt. Je bent wat je doet. Je identiteit wordt gevormd door het leven dat je leidt. En dat leven blijft veranderen. Toch moet een deel van je identiteit onomstotelijk vaststaan zodat anderen zeker weten wie jij bent. Een identiteitsbewijs in zakformaat. RUSTIGE MUZIEK (Op een bordeauxrode omslag staat 'paspoort'.) Je hebt het nodig om grenzen te kunnen passeren. Het laat zien dat jij een Nederlander bent. En je kan je ermee identificeren. En dat wordt vaker gevraagd dan je denkt. Een bankrekening openen, een auto huren je aansluiten bij een vereniging of een telefoonabonnement afsluiten. Het paspoort is strikt persoonlijk. Toch is het niet van jou. Het blijft eigendom van de Nederlandse staat. Die zorgt ervoor dat het goed beveiligd is tegen vervalsen. Daarom is het belangrijk dat jij op jouw beurt ervoor zorgt dat het paspoort in goede staat blijft. Niet krassen, buigen, knippen of gegevens veranderen zodat goed zichtbaar blijft dat het een echt paspoort is. Je paspoort is een deel van je identiteit. Je wilt niet dat anderen daarmee aan de haal gaan. (Een man glimlacht.) Als je gevraagd wordt een kopie of scan af te geven kras dan de onderste regels door schrijf op de kopie de datum waarvoor het is en dat het een kopie is. Ben je je paspoort verloren? Of is het gestolen? Meld het dan snel bij je gemeente of de politie zodat het niet meer gebruikt kan worden. Zo blijft je paspoort een veilig onderdeel van wie jij bent. DE RUSTIGE MUZIEK EBT WEG (Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)