Dubbele nationaliteit geschrapt uit registratie

De tweede nationaliteit van mensen die ook Nederlander zijn, komt niet meer in de bevolkingsadministratie. En als een tweede nationaliteit nu al is geregistreerd, wordt die automatisch geschrapt.

Dat staat in een voorstel dat minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het gaat om een wijziging op het wetsvoorstel dat nu al bij de Tweede Kamer ligt over de nieuwe basisregistratie personen.

Aanvankelijk was het de bedoeling een tweede nationaliteit van genaturaliseerde Nederlanders nog wel te blijven registreren. Maar naar aanleiding van het advies van de Raad van State heeft het kabinet besloten in geen enkel geval meer een dubbele nationaliteit in de bevolkingsadministratie op te nemen.

Het kabinet komt hiermee tegemoet aan de wens van mensen die een dubbele nationaliteit hebben, maar die daarmee in het dagelijks leven niet steeds en vele generaties lang geconfronteerd willen worden.

Het stoppen met registreren betekent niet het verlies van een tweede nationaliteit. Die wordt namelijk bepaald door de buitenlandse wetgeving.