29,5 miljoen extra voor bijscholing schoolleiders

Schoolleiders van basisscholen krijgen vanaf 2013 minimaal €2.000 extra per jaar voor bijscholing. Staatssecretaris Dekker heeft hiervoor €29,5 miljoen per jaar uitgetrokken. Dit geld komt beschikbaar nu de organisaties van werkgevers en werknemers cao-afspraken hebben gemaakt.

Investeren in goede schoolleiders

Om van goed naar excellent onderwijs te komen zet staatssecretaris Dekker in op betere leraren, schoolleiders en bestuurders. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het verschil in leerling-prestaties tussen scholen voor 25% kan worden verklaard uit het verschil in kwaliteit van de schoolleider.

Daarom wordt nu extra geld geïnvesteerd in schoolleiders in het primair onderwijs. ‘Goede schoolleiders zijn cruciaal voor de onderwijskwaliteit. Zij zorgen ervoor dat docenten hun handen vrij hebben om te kunnen doen waar zij het beste in zijn: hun leerlingen kennis en vaardigheden bijbrengen en hen inspireren.’ aldus de staatssecretaris. Voor leraren bestaat al langer de Lerarenbeurs.

Wens van schoolleiders

Schoolleiders gaven de laatste jaren richting het ministerie van OCW aan minder aanspraak te maken op geld voor bijscholing dan ze eigenlijk zouden willen. Schoolleiders bepalen vaak zelf waar het schoolbudget aan wordt besteed en gunnen zichzelf daarbij vaak geen bijscholing. Staatssecretaris Dekker heeft de verdeling van het extra opleidingsgeld geld daarom gekoppeld aan de nieuwe cao-afspraken met schoolleiders. De bonden, de werkgevers en de staatssecretaris hebben afgesproken dat elke schoolleider een budget voor bijscholing krijgt. Dat geld is hun recht.