Eerste Kamer akkoord met wet financiering politieke partijen

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel over financiering van politieke partijen. Anonieme giften aan politieke partijen zijn slechts tot € 1000 mogelijk. Daarboven moeten de partijen de giften die zij krijgen registreren, en boven de € 4500 openbaar maken met naam en woonplaats van de gever.

De gedachte achter deze regeling is dat niemand anoniem politieke invloed kan 'kopen' door grote giften aan een politieke partij. De regel geldt ook voor instellingen die aan een politieke partij gelieerd zijn.