Aangepast steunprogramma voor Cyprus

De ministers van Financiën van de eurolanden hebben in de nacht van 24 op 25 maart een akkoord bereikt over de voorwaarden voor een steunprogramma voor Cyprus. De omvang voor een steunpakket aan Cyprus blijft maximaal € 10 miljard. Deze lening wordt verstekt door het Europees noodfonds ESM. Door middel van het steunprogramma kan Cyprus de overheidsfinanciën op orde brengen, werken aan economische groei en financiële stabiliteit. Dit is niet alleen goed voor Cyprus, maar voor de stabiliteit van de gehele eurozone.

In het nieuwe steunprogramma wordt de rekening neergelegd daar waar de problemen zijn veroorzaakt: bij de twee grootste banken Laiki Bank en de Bank of Cyprus. Spaartegoeden tot €100.000 zijn bij beide banken gegarandeerd. Bij de Laiki Bank verliezen spaarders hun tegoeden boven € 100.000. Bij de Bank of Cyprus worden spaartegoeden boven € 100.000 bevroren en gedeeltelijk omgezet in aandelen om een gedegen buffer op te bouwen voor de bank.

De Laiki Bank wordt opgesplitst. Het gezonde deel gaat naar de Bank of Cyprus; het overige deel wordt afgewikkeld. Hiermee wordt de grote financiële sector van Cyprus aangepakt. Deze zal de komende jaren teruggebracht moeten worden tot het gemiddelde niveau in Europa.

De Trojka, bestaande uit vertegenwoordigers van de Europese Commissie, de Europese Centrale Bank(ECB) en het Internationaal Monetair Fonds (IMF), werkt de steunmaatregelen de komende weken verder uit.

De ministers van Financiën besluiten op basis van de afspraken met de Trojka en na goedkeuring van nationale parlementen definitief over het steunpakket. In de brief aan de Tweede Kamer van 26 maart 2013 licht de minister het akkoord over de voorwaarden voor het steunprogramma voor Cyprus toe.