Laag collegegeld gelijktijdige tweede studies

Studenten die al aan hun tweede studie zijn begonnen op het moment dat ze hun eerste studie afronden, kunnen tegen het (lage) wettelijk collegegeld blijven studeren. Deze regeling wordt in de wet vastgelegd, heeft minister Bussemaker afgesproken met de verenigingen van universiteiten en hogescholen, VSNU en HBO-Raad, en de studentenbonden.

Studenten die een tweede studie volgen betalen daarvoor sinds 2010 het instellingscollegegeld. Dit is een tarief dat de instellingen zelf mogen bepalen maar dat meestal hoger is dan het wettelijk collegegeld (€1771). Doorgaans vragen universiteiten en hogescholen de kostprijs, omdat ze voor studenten die een tweede studie doen geen bekostiging van het Rijk krijgen.

Overgangsmaatregel

Voor studenten die hun tweede studie zijn begonnen terwijl ze nog bezig waren met hun eerste bestaat een overgangsmaatregel. Die houdt in dat het instellingscollegegeld dat deze studenten moeten betalen gelijk is aan het wettelijk collegegeld. De overgangsmaatregel loopt op 1 september af. Minister Bussemaker is met de VSNU, HBO Raad en de studentenbonden overeengekomen dat de overgangsmaatregel wordt omgezet in een wet, waardoor ze definitief wordt.

Ambitieuze studenten

De afspraken bieden soelaas aan enkele duizenden studenten. In 2011 waren het er 3649.
,,Deze studenten, die twee studies tegelijkertijd doen, tonen de ambitie die ik graag overal zou willen zien in het hoger onderwijs. Zij zijn het voorbeeld voor hun studiegenoten; die wil je geen strobreed in de weg leggen’’, aldus Bussemaker.