Boris Dittrich wint Jos Brink Prijs 2013

Boris Dittrich is verkozen tot de winnaar van de Jos Brink Prijs 2013. Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Jet Bussemaker reikte de prijs voor homo-emancipatie vrijdagavond uit in theater Dilligentia in Den Haag. De prijs wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan een persoon, groep of instelling die een fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de verbetering van de positie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuele mannen en vrouwen en transgender personen. De winnaar van de staatsprijs ontvangt een geldbedrag van tienduizend euro en een kunstwerk.

Glenn Helberg, Boris Dittrich en de Stichting Homoseksualiteit en Krijgsmacht maakten kans op de prijs. Volgens de jury, die bestaat uit Sara Kroos (voorzitter), Karin Bloemen, Arthur Japin, Jörgen Raymann en Rik van de Westelaken  toont Boris Dittrich  zich een groot pleitbezorger voor de rechten van LHBT in de wereld: “In zijn aanpak schuwt Boris Dittrich niet zijn opponenten. In zijn missie verstaat hij zich met slachtoffers in het veld en politici en regeringsleiders. Bovendien toont hij zich een mensenrechtenverdediger en effectief diplomaat tegelijk, “ aldus de jury.

Döne Fil won de innovatieprijs voor homo-emancipatie, die dit jaar voor de tweede keer werd uitgereikt. De prijs is bedoeld om een baanbrekend initiatief op homo-emancipatiegebied als goed voorbeeld voor anderen te stellen. De van oorsprong Turkse Fil, organiseert onder de paraplu van stichting Elance  verschillende activiteiten om  jongeren en vrouwen zich meer bewust te worden van hun kwaliteiten, vaardigheden en talenten ongeacht hun geaardheid. Kunst en evenementen worden gebruikt om bruggen te slaan om onderwerpen, doelgroepen en diverse doelen te bereiken voor holebi’s. Maar vooral om te laten zien dat iemand prima Turks, Amsterdammer en Homo kan zijn. De jury verkoos Fil tot winnaar vanwege de 'moed en durf waarmee zij dit voor velen nog gevoelige onderwerp bespreekbaar maakt'.

De Jos Brink Prijs werd voor de derde keer uitgereikt. In 2011 mochten de vrijwilligers van het COC de prijs in ontvangst nemen.