Aantal slachtoffers ID-fraude gestegen, schade gedaald

Ruim 2 miljoen mensen zijn in het verleden ooit slachtoffer geworden van identiteitsfraude. In 2012 ging het naar schatting om ruim 600.000 gedupeerden. Hun schade lag vorig jaar op ruim 350 miljoen euro. Over de afgelopen jaren (vanaf 2007) opgeteld is hun schade 2,8 miljard. Er loopt een campagne via gemeenten om fraude met kopieën van paspoorten en rijbewijzen tegen te gaan. Dit najaar komt het kabinet met een bredere aanpak van identiteitsfraude.

De berekeningen zijn gebaseerd op een representatieve steekproef, die minister Plasterk vandaag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het aantal slachtoffers per jaar is de afgelopen jaren fors gestegen van ongeveer 75.000 in 2007 naar 612.000 in 2012. De geschatte schade was het hoogst in 2010 (735 miljoen euro) en daalde naar 355 miljoen in 2012. Daarnaast is er nog schade voor bedrijven en overheden.

In bijna de helft van de gevallen gaat het om financiële identiteitsfraude, onder andere door het skimmen van een bankpas. Bijna 20 procent van de slachtoffers kreeg te maken met ID-fraude via het internet. Bij 10 procent was sprake van het gebruik van andermans identiteit om straffeloos een overtreding of misdrijf te begaan. Ook in zo’n 10 procent van de gevallen werd een vals burgerservicenummer gebruikt bij een huisarts of in een ziekenhuis.

Overige resultaten

  • De meeste Nederlanders (75%) vinden het voorkomen van ID-fraude een verantwoordelijkheid van mensen zelf. Ze nemen ook maatregelen: ze geven geen persoonlijke gegevens aan onbekenden, geven die niet telefonisch of via internet, zijn voorzichtig met wachtwoorden en pincodes en letten goed op hun bankpasjes, paspoort en rijbewijs. Het oplossen van gepleegde ID-fraude vinden de meeste mensen (68%) een taak voor de overheid.
  • Jongeren, mannen en hoog-opgeleiden zijn relatief vaker slachtoffer van identiteitsfraude.
  • Een kwart van de slachtoffers geeft aan dat foute registraties door de identiteitsfraude niet zijn gecorrigeerd. Ruim 80 procent van de slachtoffers kreeg geen hulp bij het herstellen van foute registraties. Toch is 85 procent van de slachtoffers tevreden over de afhandeling van de fraude of de foute registratie.

Bekijk de video 'Campagne tegen identiteitsfraude'

RUSTIGE MUZIEK

MINISTER PLASTERK: Kijk, hier ben ik bij een hotel.
En bij een ander hotel.
Hier wil ik graag een auto huren.
En hier kun je een telefoon kopen. Overal willen ze m'n paspoort zien.
Of m'n rijbewijs.
Dat is logisch. Ze willen weten dat ik het echt zelf ben.
Maar soms willen ze ook een kopie maken van m'n paspoort of rijbewijs.
En dán wordt het oppassen.
Want dan hebben ze m'n naam, geboortedatum en burgerservicenummer.
En kopietjes, die kunnen gaan rondslingeren en in verkeerde handen vallen.
Voor je het weet, doet iemand net alsof hij mijn identiteit heeft.
En dan sluit hij op mijn naam een abonnement af.
Of hij neemt een lening. Of hij koopt iets op het internet.
Of hij huurt op mijn naam een woning voor z'n wietplantage zodat ik opeens verdacht word van drugshandel.
En dan moet ik maar zien te bewijzen dat ik dat niet gedaan heb.
Dat kan knap lastig zijn als de deurwaarder of de politie op de stoep staat.
Dus, als ik een kopietje van m'n paspoort moet achterlaten, dan doe ik dat zo.
Ik zet erop dat het een kopie is, voor welk doel en eigenlijk ook met datum.
Ik streep mijn burgerservicenummer door.
En dat doe ik ook in de strook met al die nummers onderaan.
Want mijn identiteitsbewijs, dat is alleen van mij.

AFSLUITENDE MUZIEK

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)