Wetsvoorstel rookverbod alle horeca naar Raad van State

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ingestemd met een wetsvoorstel waarmee een algemeen rookverbod wordt gerealiseerd in alle horeca. Het kabinet streeft naar ingang van het verbod op 1 juli 2014.

Om het rookverbod juridisch goed te verankeren na alle juridische en maatschappelijke discussie in de afgelopen jaren, gaat de wetswijziging verder dan alleen het schrappen van de huidige uitzondering voor kleine cafés. De gezondheidsschade van meeroken wordt in het wetsvoorstel als grondslag gegeven voor het rookvrij maken van de horeca. Daarmee worden de gezondheidsbelangen van zowel de horecawerknemers als horecabezoekers gewaarborgd.

De verplichtingen voor de horeca om het roken te verbieden en de huidige uitzondering voor de kleine cafés zijn nu nog op diverse plaatsen in de Tabakswet en in enkele Algemene Maatregelen van Bestuur terug te vinden. In het nieuwe wetsvoorstel worden alle rookverboden in één artikel gerangschikt.

De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.