Wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid aanvaard

De Eerste Kamer heeft gisteren ingestemd met het wetsvoorstel Kwaliteit in Verscheidenheid van minister Jet Bussemaker.  Met dit wetsvoorstel wordt de kwaliteit van het hoger onderwijs vergroot en de aansluiting tussen studenten, instellingen, bedrijfsleven en de samenleving verbeterd. Er komt meer aandacht voor voorlichting, studiekeuze en begeleiding van studenten, zodat hun studiesucces wordt vergroot. De instellingen gaan intensiever onderwijs aanbieden en krijgen meer ruimte om keuzes te maken. Volgens minister Bussemaker kunnen aankomend studenten alleen een afgewogen keuze maken als zij een goed beeld hebben wat een instelling en opleiding hen te bieden heeft. Betere voorlichting en begeleiding zijn daarbij cruciaal en een belangrijk onderdeel van deze wet.

Meer keuze, betere voorlichting en begeleiding

Minister Bussemaker wil de studie-uitval verder terugdringen. Op dit moment stopt zo'n vier op de tien studenten in het hbo voortijdig met de opleiding. Bij studenten aan de universiteit gaat het om drie op de tien studenten. Het wetsvoorstel is er daarom op gericht de juiste student op de juiste plaats te krijgen en moet een einde maken aan deze hoge uitval en switchgedrag onder studenten. Vanaf 2014 moeten studenten zich uiterlijk op 1 mei aanmelden voor de studie van hun keuze. Zij hebben dan recht op studiekeuzeactiviteiten, zoals proefstuderen of een gesprek bij de opleiding. Tegelijkertijd zijn ze ook verplicht aan deze activiteiten mee te doen als de opleiding dat vraagt. Hogescholen en universiteiten kunnen hierdoor beter inspelen op de behoeften van studenten en de arbeidsmarkt.

Tevens krijgt de Associate degree, een tweejarige opleiding voor mbo’ers die zich verder willen ontwikkelen, een vaste plaats in het hbo. Ook komen er meer programma’s voor excellente studenten, professionele masters, praktijkgericht onderzoek en korte (driejarige) trajecten om het hbo voor vwo’ers aantrekkelijker te maken.  Daarnaast verdwijnt het principiële onderscheid in de titulatuur tussen hogescholen en universiteiten, zodat hbo-studenten in het buitenland beter op hun waarde worden geschat. 

Meer onderscheid

Van instellingen wordt verwacht dat zij zich duidelijker van elkaar gaan onderscheiden, zodat studenten een gerichtere keuze kunnen maken. Sommige hogescholen zullen zich richten op bacheloropleidingen en Ad-programma’s terwijl andere het meer zoeken in de combinatie van bacheloropleidingen, hbo-masters en praktijkgericht onderzoek. Eerder hebben HBO's en universiteiten daarover prestatie-afspraken met het ministerie gemaakt. Dit wetsvoorstel creëert belangrijke condities voor het realiseren van deze afspraken. Universiteiten gaan duidelijk kiezen waar hun onderzoeksprioriteiten liggen en laten hun onderwijs daarop aansluiten.

(Beeldtitel: Studeren? Wat moet je doen! Een animatie van een jongen achter een bureau. Voice-over:)
STILTE
GERITSEL VAN PAPIER
DE JONGEN BRABBELT
VOICE-OVER: Wil jij volgend jaar gaan studeren? Dan moet je nu in actie komen. Je moet nu al dingen regelen om volgend jaar te starten met je studie. Stap één: Vraag eerst een DigiD-code aan via digid.nl. Dit kun je meteen doen. Met deze code kun je je straks inschrijven voor een studie en studiefinanciering aanvragen. Stap twee: Oriënteer je. Praat bijvoorbeeld met vrienden, je decaan of je ouders. Kijk op studiekeuze123.nl. Hier kun je een test doen om erachter te komen welke studies bij je passen. Je kunt er opleidingen met elkaar vergelijken en je vindt er een overzicht van alle open dagen van hogescholen en universiteiten. Ga naar deze open dagen en stel vragen dan weet je pas echt of dit de studie is voor jou. Stap drie: Meld je aan voor een studie via studielink.nl. Dit kan vanaf oktober. Je moet voor 1 mei aangemeld zijn. Ben je te laat, dan kan de hogeschool of universiteit beslissen je niet toe te laten. Stap vier: Check je keuze. Je hebt recht op een studiekeuzecheck. Je kunt bijvoorbeeld proefstuderen, dan weet je beter of de studie bij jou past. Je kunt ook contact opnemen met een docent of studieadviseur om de studiemogelijkheden te bespreken. De universiteit of hogeschool kan jou ook verplichten mee te doen aan een studiekeuzecheck, want zij willen graag gemotiveerde studenten. Ook belangrijk: ga naar duo.nl en vraag studiefinanciering aan. Stap vijf: Je kunt nu starten met je studie. O ja, enne... nog wel effe slagen voor je eindexamen.
(Aan een huis hangt de Nederlandse vlag.)
Dus: Eén: Aanvragen DigiD. Twee: Oriënteer je. Drie: Meld je aan voor een studie via Studielink. Vier: Doe mee aan een studiekeuzecheck en vraag studiefinanciering aan via Duo. Vijf: Start met je studie. Veel succes!
(De beeldtekst 'Veel succes!' verdwijnt van een witte achtergrond.)