Gemeenten wisselen kennis uit over terugkeer delinquenten

Gemeenten kunnen in een nieuwe digitale leeromgeving kennis en ervaringen delen over hoe te handelen bij de terugkeer van ex-gedetineerden. De terugkeer van de pleger van een ernstig misdrijf  kan in een buurt opschudding veroorzaken.  De leeromgeving komt voort uit het project Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen (BIJ) van het ministerie van Veiligheid en Justitie, en is samen met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkeld.

Niet elke gemeente wordt dagelijks geconfronteerd met de terugkeer van ex-gedetineerden. Gemeenten kunnen daarom van elkaar leren in de digitale leeromgeving 'Handelingskader Bestuurlijke Informatie Justitiabelen'. Medewerkers kunnen hier gebruik maken van elkaars ervaringen. Als de burgemeester via BIJ (Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen) een melding heeft gekregen over de aanstaande terugkeer of - in bepaalde situaties - het verlof van een ex-gedetineerde, biedt het Handelingskader ondersteuning om gericht te handelen.

Over de Bestuurlijke Informatievoorziening Justitiabelen

Via het project BIJ krijgen burgemeesters tijdig informatie van het ministerie van Veiligheid en Justitie over de aanstaande terugkeer van ex-gedetineerden. Op basis daarvan kan de burgemeester een beoordeling maken van dreigende verstoring van de openbare orde als gevolg van de terugkeer en waar nodig maatregelen treffen om deze te voorkomen. Dit beschermt niet alleen de belangen van de samenleving (de gemeente, wijk of buurt waarin de ex-gedetineerde terugkeert), maar voorkomt ook problemen voor de ex-gedetineerde.

Succesvolle pilot

Uit het eindonderzoek van de pilot BIJ blijkt dat burgemeesters zich dankzij BIJ beter kunnen voorbereiden op de terugkeer van ex-gedetineerden. Staatssecretaris Teeven voerde BIJ daarom structureel in vanaf mei 2013. Op een aantal punten zal hij BIJ nog verder verbeteren. Zo zullen alle Tbs-klinieken worden aangesloten. Ook zal voor gemeenten die dat wenselijk vinden de informatiestroom worden beperkt tot alleen die gevallen waarvan verwacht wordt dat er maatschappelijke onrust kan ontstaan. Burgemeesters kunnen dan gericht aangeven wanneer zij geïnformeerd willen worden.

Ook de 154 deelnemende gemeenten zijn positief. Burgemeesters geven aan dat de mogelijkheden voor optreden zijn verbeterd door de verbeterde informatiepositie en ruimere voorbereidingstijd. Er is niets veranderd aan de maatregelen die burgemeesters kunnen treffen, maar er is meer gelegenheid om ze voor te bereiden. Peter den Oudsten, burgemeester van Enschede en vertegenwoordiger van de VNG in het project: “BIJ voorziet in een grote behoefte van gemeenten. Het Handelingskader BIJ is een belangrijk hulpmiddel voor situaties waar menig gemeente op enig moment mee te maken krijgt.”