Energieakkoord: schonere energie, meer banen

Met het energieakkoord komt een duurzame energievoorziening een stap dichterbij. Bovendien levert het akkoord banen op en heeft het een positief effect op de energierekening van consumenten. Met die woorden tekende minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 6 september 2013 namens het kabinet het zogeheten Energieakkoord. Het akkoord is een resultaat van maandenlange onderhandelingen onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER).

Investeren in energiebesparing, innovatie en scholing


'Dit akkoord zorgt voor schonere energie en meer banen. We investeren in energiebesparing, innovatie en scholing. Bovendien wordt de energierekening voor burgers en bedrijven de komende jaren lager dan eerder berekend', aldus Kamp. 'Ik ben zeer verheugd dat het mogelijk is gebleken om het met de milieuorganisaties, elektriciteitsproducenten, werkgevers en werknemers eens te worden over de toekomstige energievoorziening in Nederland'.

Energiebesparing

Een belangrijke pijler onder het akkoord is energiebesparing. Er komt een fonds van €600 miljoen waar mensen die bijvoorbeeld hun huis energiezuiniger willen maken gebruik van kunnen maken. Ook komt er €400 miljoen voor woningcorporaties om projecten mee te financieren die huizen energiezuiniger maken.

Dankzij deze middelen kunnen huisbezitters een voorschot krijgen op de kosten voor dubbel glas en muurisolatie. Huurhuizen kunnen via woningbouwcorporaties energiezuiniger worden gemaakt. Daarnaast krijgen bewoners van een wijk die samen duurzame energie opwekken belastingkorting. Opdrachten voor installateurs van bijvoorbeeld zonnepanelen en isolatiebedrijven leveren in totaal 15.000 extra banen op.

14% van alle energie duurzaam

In het Energieakkoord is vastgelegd dat in 2020 14% van alle energie duurzaam moet zijn opgewekt. In 2023 moet dat 16% zijn. Dankzij deze afspraak kunnen subsidies voor bijvoorbeeld relatief dure windmolenparken op zee slimmer worden ingezet. Dit zorgt voor een lagere energierekening voor huishoudens en bedrijven dan eerder berekend in het Regeerakkoord. Per saldo stijgt de energierekening met €1,5 miljard minder dan eerder berekend. 

Met energiebedrijven is afgesproken 5 oude en relatief vervuilende kolencentrales eerder te sluiten. De eerste 3 centrales sluiten in 2016, de resterende 2 centrales die gebouwd zijn in de jaren ’80 volgen in 2017.

Naast de Rijksoverheid tekenden ook natuur- en milieuorganisaties, vakbonden, energieproducenten, netbeheerders, de bouwsector, woningcorporaties, chemiesector en vertegenwoordigers van burgerinitiatieven het Energieakkoord.