Video: Investeren in energiebesparing, innovatie en scholing

Het energieakkoord zorgt voor schonere energie en meer banen. We investeren in energiebesparing, innovatie en scholing. Bovendien wordt de energierekening voor burgers en bedrijven de komende jaren lager dan eerder berekend. Dat zei minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 6 september 2013 tijdens de ondertekening van het zogeheten Energieakkoord. Het akkoord is een resultaat van maandenlange onderhandelingen onder leiding van de Sociaal Economische Raad (SER).

VOICE-OVER: Onder leiding van de Sociaal-Economische Raad werkten partijen acht maanden lang aan de totstandkoming van het 'Energieakkoord voor duurzame groei'. Op vrijdag 6 september 2013 vond de uiteindelijke ondertekening van dit akkoord plaats.
MINISTER KAMP: Het is zo dat als gevolg van dit Energieakkoord er in totaal een bedrag van 2,3 miljard in de periode tot het jaar 2020 minder nodig is voor dit doel, en dat er een bedrag van 1,5 miljard ook minder aan lastenverzwaring hoeft te worden opgelegd aan burgers en bedrijven.
Dat bedrag van 1,5 miljard komt dus ten goede aan iedereen die een elektriciteitsrekening moet betalen.
Daar hebben we dus met z'n allen ook een belang bij in de sfeer van verlichting van de lastendruk voor het bedrijfsleven en verbetering van de koopkracht van de mensen.
VOICE-OVER: Het akkoord omvat onder andere bindende afspraken over energiebesparing, schone energietechnologieën en klimaatbeleid. Tegelijkertijd moet het aanzetten tot duurzame groei en groene werkgelegenheid.
Naast een lagere energierekening voor bedrijven, instellingen en burgers en milieuwinst levert dit ook nieuwe banen op in de bouw en aanverwante sectoren.
Dit is echt een uniek staaltje van samenwerking.
We zijn wat gewend in Nederland, in de polder, maar dit is polderen op z'n best.

(Het Nederlandse wapenschild op een blauwe achtergrond. Beeldtekst: Dit was een productie van de Rijksoverheid.)