Mensenrechtentulp uitgereikt aan Pakistaanse Aahung

'Aahung dankt haar succes aan haar vermogen mensenrechten een menselijk gezicht te geven.' Dit zei minister Timmermans van Buitenlandse Zaken bij de uitreiking van de Mensenrechtentulp aan de directeur van deze Pakistaanse organisatie, Sheena Hadi. Aahung legt zich toe op het vergroten van de kennis over seksuele en reproductieve gezondheid van jongeren en volwassenen in Pakistan.

'De Aahung-methode betrekt een grote groep stakeholders, zoals onderwijzers, medici, religieuze docenten en ouders in het gesprek over soms moeilijke thema’s', aldus de minister. 'Aahungs inzet voor mensenrechten is niet abstract, maar ingebed in alledaagse ervaring en het dagelijks leven van mensen in hun gemeenschap. Ze onderwijzen mannen en vrouwen, jong en oud, over life skills die ze helpen omgaan met emotionele veranderingen tijdens de puberteit, gender-discriminatie, HIV/aids, groepsdruk, zwangerschap en gezinsplanning.'

Met de prijs ter waarde van 100.000 euro kan Aahung haar bijdrage aan de versterking en innovatie van mensenrechten verder ontwikkelen en op een grotere schaal toepasbaar maken, zodat die ten goede komt aan meer mensen, op zoveel mogelijk plaatsen.

De afgelopen 6 jaar heeft Nederland de ondertekening van de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens gevierd met het uitreiken van de Mensenrechtentulp aan mensenrechtenactivisten die morele moed hebben getoond in het verdedigen en beschermen van mensenrechten. Bij het selecteren van de winnaar van dit jaar is vooral gelet op mensenrechtenverdedigers die op bijzondere en innovatieve manieren werken.

De uitreiking van de Mensenrechtentulp aan Aahung is niet het sluitstuk van een selectieproces, aldus Timmermans, maar het begin van een langdurige relatie tussen Aahung en Nederland. De Mensenrechtentulp is dit jaar toegekend in samenwerking met HiiL, het The Hague Institute for the Internationalisation of Law, een advies- en onderzoeksinstituut voor de juridische sector. HiiL zal er met Aahung aan werken de succesvolle aanpak van de in Karachi gevestigde organisatie een nog groter bereik te geven.

De Mensenrechtentulp 2013 in handen van directeur van de Pakistaanse organisatie Aahung Sheena Hadi

De Mensenrechtentulp 2013 in handen van directeur van de Pakistaanse organisatie Aahung Sheena Hadi