Nu al Eenvoudig Beter-trofee voor gemeente Apeldoorn

De gemeente Apeldoorn heeft met haar 'kookboeken' voor de ontwikkeling van de omgeving de Nu al Eenvoudig Beter-trofee gewonnen. In de boeken biedt de gemeente handvatten voor initiatieven in de openbare ruimte. De trofee is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Tijdens een bijeenkomst in Den Haag over de stelselwijziging van het omgevingsrecht kozen ruim 100 bestuurders van gemeenten, provincies en waterschappen Apeldoorn uit als winnaar. Naast Apeldoorn waren de gemeenten Amsterdam, Eindhoven Houten, Meppel en Ommen genomineerd vanwege hun werkwijze in de geest van de Omgevingswet.

Kookboeken

Apeldoorn heeft beschreven hoe de gemeente haar rol in de ruimtelijke ordening efficiënter en met minder regels kan vervullen. Het Groot Apeldoorns Landschap Kookboek biedt burgers, projectontwikkelaars en de gemeente zelf tips bij initiatieven voor ontwikkelingen in het landelijk gebied van de gemeente. Zo wordt er ingegaan op het gebruik van gebiedseigen middelen, zoals grint en smeedijzeren hekwerken. Het 'Klein Apeldoorns Dorpen Kookboek' laat zien hoe dorpelingen, ontwikkelaars en gemeente kunnen bijdragen aan de ontwikkeling en eigenheid van de dorpen. Aan een Kookboek voor de stad Apeldoorn wordt gewerkt.

Wethouder Nathan Stukker van de gemeente Apeldoorn ontving de trofee uit handen van minister Schultz van Haegen. "Apeldoorn is een terechte winnaar van de trofee. Door de originele aanpak voelen bewoners zich betrokken en gaan ze zelf aan de slag met hun omgeving. Dat is ook wat ik met de Omgevingswet beoog: ruimte maken voor initiatieven in de leefomgeving, met waarborgen voor kwaliteit", aldus de minister.

Digitaal beter

Minister Schultz verwees tijdens de bijeenkomst naar de resultaten van een onderzoek door het RIVM naar digitale gegevensvoorziening. Uit het onderzoek blijkt dat bij initiatiefnemers en overheden grote behoefte bestaat aan verbetering van de beschikbaarheid, kwaliteit en betrouwbaarheid van gegevens over de leefomgeving, zoals bodemkwaliteit, geluid en natuur. Daarmee kan het hergebruik van informatie bij ruimtelijke ontwikkelingen toenemen en kunnen de onderzoekslasten dalen.
Het RIVM pleit voor een samenhangend stelsel van gegevens, de ‘laan van de leefomgeving’. De gegevens zouden dan via een digitale ingang kunnen worden ontsloten.
De minister laat de uitkomsten van het RIVM-onderzoek doorrekenen op maatschappelijke kosten en baten. Op basis daarvan besluit zij samen met de bestuurlijke partners welke aanbevelingen worden gerealiseerd.

15 x inspiratie

Gedurende de bijeenkomst werd het boek ‘15 x Nu al Eenvoudig Beter, vernieuwers in de leefomgeving’ gepresenteerd. In deze interviewbundel vertellen 15 inspirerende wethouders, projectleiders en betrokken buitenstaanders hoe zij aankijken tegen en omgaan met vernieuwing in beheer en ontwikkeling van de leefomgeving.