Minder gaswinning, versterkingspakket voor Groningen

De winning van aardgas in Groningen wordt de komende drie jaar gericht verminderd. De komende vijf jaar komt in totaal bijna 1,2 miljard euro beschikbaar voor het versterken van gebouwen, huizen en infrastructuur en om de leefbaarheid van het gebied te verbeteren. Ook wordt er geïnvesteerd in de regionale economie. Met Groningse provinciale en gemeentelijke bestuurders is afgesproken de maatregelen gezamenlijk verder uit te werken en de regio daarbij intensief te betrekken via een zogeheten ‘dialoogtafel’.

Veiligheid vergroten

Dat besluit heeft minister Kamp van Economische Zaken (EZ) vrijdag 17 januari 2014 in Groningen toegelicht. 'Om de veiligheid te vergroten van de mensen die boven het gasveld in Groningen wonen, verminderen we de productie in het meest risicovolle gebied en begrenzen we de totale productie,' aldus de bewindsman. 'Daarnaast nemen we maatregelen om schade zoveel mogelijk te voorkomen en het proces van schadevergoeding optimaal te laten verlopen. Ook gaan we, in samenwerking met betrokken partijen, de leefbaarheid in het gebied vergroten en het regionaal economisch perspectief verbeteren.'
Het besluit is een reactie op een plan van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) voor de gaswinning voor de komende jaren en is gebaseerd op veertien onderzoeksrapporten en verschillende adviezen van onder meer Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).

Productie wordt verminderd

De productie in het meest risicovolle gebied (rondom Loppersum) wordt de komende drie jaar met tachtig procent verminderd. De totale gasproductie uit het Groningerveld wordt voor de jaren 2014, 2015 en 2016 begrensd op respectievelijk 42,5, 42,5 en 40 miljard m3. De productie in 2013 bedroeg bijna 54 miljard m3. Hiermee volgt het kabinet de strekking van het advies van SodM. De productie op de boorlocaties rondom Loppersum wordt niet helemaal gestopt om er voor te zorgen dat er ook op de koudste dagen voldoende gas beschikbaar is.

Schadeherstel en preventie

Voor schadeherstel en preventie van huizen, gebouwen en infrastructuur wordt 850 miljoen euro gegarandeerd en gereserveerd. NAM gaat onder meer voor eind volgend jaar vijftienduizend huizen inspecteren om de meest kwetsbare huizen te versterken. Ook komt er een fonds van vijftien miljoen euro voor ‘speciale situaties’. Uit dit fonds kunnen in uitzonderlijke omstandigheden bijdragen aan achterstallig onderhoud en opkoop van huizen worden betaald. Daar waar nodig worden dijken versterkt. Daarnaast stelt NAM tien miljoen euro beschikbaar voor het bouwkundig versterken van nog te bouwen huizen en gebouwen. 

Leefbaarheid vergroten

Er komt ruim 180 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen die de leefbaarheid in het gebied vergroten en het regionaal economisch perspectief verbeteren. Wat betreft leefbaarheid valt te denken aan het herstructureren van woningvoorraad en winkelvoorzieningen, het aanleggen van snel internet in landelijk gebied en het stimuleren van lokale opwekking van duurzame energie. Het verbeteren van het regionaal economisch perspectief wordt uitgewerkt door een zogeheten ‘Economic Board’ die zal bestaan uit ondernemers uit de regio.

Huiseigenaren komen in aanmerking voor maatregelen die de waarde van hun huis kunnen vergroten. Daarbij valt te denken aan woningisolatie en andere energiebesparende maatregelen. Hiervoor is de komende vijf jaar 125 miljoen euro beschikbaar. Het accent ligt hierbij op huizen in het risicogebied. Huizenverkopers die geconfronteerd worden met een waardedaling als gevolg van de aardbevingen komen, onder voorwaarden, in aanmerking voor schadevergoeding. De details van de regeling worden door NAM verder uitgewerkt.

Gevolgen rijksbegroting

Bovengenoemde maatregelen tellen op tot een bedrag van bijna 1,2 miljard euro voor de komende vijf jaar en komt voor rekening van NAM (met een bijdrage van Provincie van 57,5 miljoen euro). Het heeft negatieve gevolgen voor de rijksbegroting omdat kosten die NAM maakt in mindering worden gebracht op de aargasbaten die de overheid ontvangt. Voor de periode 2014-2018 is dit een bedrag van 144 miljoen euro per jaar. Ook het terugbrengen van de gaswinning zorgt voor afname van de aardgasbaten. In 2014, 2015 en 2016 gaat het om een afname ten opzichte van de meest actuele raming van respectievelijk 0,7, 0,6 en 1 miljard euro.