Nederland en Nigeria formaliseren afspraken omtrent migratie

Nederland en Nigeria hebben hun afspraken over de terugkeer van vreemdelingen officieel bestendigd. Het Memorandum of Understanding (MOU) waarin deze afspraken zijn vastgelegd, is vandaag ondertekend door staatssecretaris Teeven (veiligheid en justitie) en de Nigeriaanse minister van buitenlandse zaken, Ambassador Aminu Bashi Wali.

In het MoU staan afspraken over de samenwerking tussen de Nigeriaanse immigratiedienst en de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V). Deze afspraken gaan naast terugkeer ook over wederzijdse ondersteuning omtrent de bestrijding van illegale immigratie. Daarbij wordt er een gezamenlijke werkgroep ingesteld die verantwoordelijk wordt voor de coördinatie en invoering van de afspraken die zijn vastgelegd in het MoU.

De samenwerking op gebied van terugkeer tussen DT&V en Nigeria is al jarenlang goed waardoor er een effectief beleid wordt gevoerd om illegale migratie tegen te gaan. Daarnaast is in Nigeria al enige tijd een immigration liaison officer (ILO) van de IND gestationeerd, die een goede relatie heeft met de Nigeriaanse immigratiedienst. Zo geeft deze ILO met enige regelmaat les aan de Nigeriaanse immigratiedienst op het terrein van de onderkenning van valse/ vervalste documenten.