Hackathon levert oplossingen voor fraudebestrijding op

Een applicatie waar fraude en zwakke plekken in overheidssystemen doorburgers met de overheid gedeeld worden. Met dat idee won team LUST de hackathondie het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)georganiseerd had zaterdag 12 en zondag 13 april. Creatieve teams van buiten deoverheid gingen aan de slag met datasets om oplossingen te bedenken terverbetering van fraudebestrijding.

De teams kregen toegang tot geanonimiseerde datasets van verschillendebasisregistraties, zoals de GBA (Gemeentelijke Basisadministratiepersoonsgegevens) en Register paspoort vermissing. Vervolgens bekeken ze of dezeregistraties goed in elkaar zitten en hoe deze beter gebruikt kunnen worden doorzowel overheid als burgers om de identificatie van personen zo betrouwbaarmogelijk te maken.

Meerjarenplan AntiFraude

Minister Plasterk (BZK) heeft zondag naar de ideeën van de negen teams geluisterd. Daarbij viel op dat veel teams meer inzage voor burgers in hun identiteitsgegevens willen, sociale netwerken worden ingezet en informatie slimmer gedeeld zou moeten worden tussen overheidsinstanties. De jury koos uiteindelijk voor LUST, omdat hun oplossing gebruik maakt van kennis van burgers en vooraan in het proces van fraudebestrijding zit. De jury bestond uit Tweede Kamerlid Astrid Oosenbrug, onderzoeksjournalist Brenno de Winter, gemeentesecretaris van Tiel Miriam Oosterwijk, senior beleidsmedewerker fraude van de Belastingdienst Dennis Blansjaar en afdelingshoofd Identiteit van BZK Jacqueline Rutjens. Het winnende team won niet alleen de hoofdprijs van 1.500 euro, maar wordt ook betrokken bij de uitvoering van het meerjarenplan AntiFraude van BZK.

De tweede prijs ging naar Ace of Spades voor hun registratiesysteem waarin de burger kan zien welke instelling informatie over hen opvraagt. Milvum won de derde prijs met hun applicatie waarin de burger een watermerk op de kopie van hun identiteitsbewijs kan zetten. De originaliteitsprijs ging naar Stein en Groentjes; in hun applicatie bepaalt de mate van gevoeligheid van persoonlijke informatie het aantal verificatiestappen voor de digitale identiteit van een persoon.

Bekijk het videoverslag van de hackathon.