Guineese minister van Veiligheid en Burgerbescherming bezoekt Nederland

De Guineese minister van Veiligheid en Burgerbescherming, de heer Madifing Diané, heeft afgelopen week een werkbezoek gebracht aan de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Tijdens zijn verblijf in Nederland heeft de Guineese minister diverse organisaties binnen de vreemdelingenketen bezocht, waarbij hij uitgebreid is geïnformeerd over de uitvoering van het Nederlandse migratiebeleid. Zo heeft de minister een bezoek gebracht aan het detentiecentrum Rotterdam zodat hij de detentieomstandigheden van illegale migranten van alle nationaliteiten kon zien. De minister zegt hierover: “Dit waren omstandigheden waar de rechten van de mensen zeer worden gerespecteerd op basis van de waardigheid van de persoon.”

Een belangrijk onderwerp van gesprek tijdens het werkbezoek aan de DT&V was de samenwerking met betrekking tot terugkeer van in Nederland uitgeprocedeerde Guineese onderdanen. Zowel de DT&V als de Guineese minister hebben hierbij aangegeven tevreden te zijn over de onderlinge samenwerking met respect voor elkaars verschillende verantwoordelijkheden. Zo zet Nederland altijd eerst in op zelfstandige terugkeer - waar mogelijk met (financiële) ondersteuning – en zijn de Guineese autoriteiten op hun beurt verantwoordelijk voor het vaststellen van de identiteit van vermeende Guineese vreemdelingen, de afgifte van reisdocumenten en de acceptatie van Guineese onderdanen.

Zowel de Nederlandse als de Guineese autoriteiten hebben tijdens het bezoek aangegeven dat ze nog kansen zien om de samenwerking verder te verbeteren. Vooral de continuïteit en eenduidigheid van de werkafspraken in het wederzijds belang van een zo zorgvuldig mogelijke terugkeer van Guineese onderdanen, is voor beiden prioriteit.

De Guineese minister was zeer tevreden met het werkbezoek en heeft zijn erkentelijkheid uitgesproken over de openhartige wijze waarop beide landen met elkaar samenwerken.