Verlies Nederlanderschap bij deelname aan jihadistisch trainingskamp

Het Nederlanderschap kan ook worden ingetrokken als iemand een opleiding volgt in een terroristisch trainingskamp of daar als instructeur aan meewerkt om vaardigheden en kennis over te dragen, bijvoorbeeld voor jihadistische strijders. Het gaat om een bestaand strafbaar feit waarvoor straks het Nederlanderschap kan worden ingetrokken. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie waarmee de Rijksministerraad heeft ingestemd. De maatregel sluit aan bij de integrale aanpak van jihadisten.

Verlies van Nederlanderschap was al mogelijk als iemand lid is van een terroristische organisatie of vrijwillig dienst neemt in het leger van een staat die betrokken is bij gevechtshandelingen tegen het Koninkrijk of tegen een bondgenootschap waarvan het Koninkrijk lid is.

Voor het intrekken van het Nederlanderschap is een onherroepelijke strafrechtelijke veroordeling een voorwaarde. Daarmee staat de feitelijke grondslag die het verlies van het Nederlanderschap rechtvaardigt, voldoende vast. Naar het oordeel van het kabinet keert iemand die deelneemt aan een jihadistisch trainingskamp zich zozeer tegen de essentiële belangen van de staat dat de band tussen hem en het Koninkrijk niet langer kan bestaan. De maatregel mag niet leiden tot staatloosheid.

De Rijksministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State van het Koninkrijk te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.