Uniek overleg over landrechten; Ploumen brengt partijen aan tafel

Voor het eerst buigen ondernemingen, kennisinstituten, maatschappelijk organisaties en het kabinet zich gezamenlijk over de kwestie van landrechten in ontwikkelingslanden. Op dinsdag 26 augustus zitten op het ministerie van Buitenlandse Zaken circa 40 partijen om tafel onder voorzitterschap van minister Lilianne Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

'Het is erg belangrijk dat ondernemingen en ngo’s, die meer dan eens met de rug naar elkaar stonden, nu in dialoog gaan. Alleen door een goede informatie uitwisseling en samenwerking kunnen we stappen zetten om landrechten van oorspronkelijke inwoners van een gebied te respecteren’, aldus de minister.

Financiële instellingen en andere ondernemingen investeren in bedrijven die zich toeleggen op grootschalige productie van palmolie, suikerriet of soya in ontwikkelingslanden. Een ander voorbeeld zijn grote infrastructurele werken, zoals havens, dammen of stadsuitbreiding. Regelmatig gebeurt het dat bij de uitvoering daarvan landrechten van de oorspronkelijke bevolking worden geschonden waardoor ze in hun voortbestaan worden bedreigd.

Ook Nederlandse financiële instellingen, zoals banken en pensioenfondsen, hebben soms -direct dan wel indirect- deelnemingen in dit soort projecten. Maatschappelijke organisaties die opkomen voor de bevolking ter plekke, zijn daar kritisch over. Dinsdag zullen ze tijdens de ‘land governance multi stakeholder dialoog’ met elkaar in gesprek gaan over hoe enerzijds belangen van de lokale bevolking het beste beschermd kunnen worden en anderzijds economische groei wordt bevorderd.

Los van het bedrijfsleven en de ngo’s is ook een belangrijke rol weggelegd voor de overheid en kennisinstituten. Minister Ploumen: ‘Vaak spitst de vraag bij een conflict zich toe op wie precies recht hebben op een stuk grond? Het kadaster en ook verschillende universiteiten hebben veel expertise op dit gebied. Deze kan bijdragen om problemen op te lossen of te voorkomen.’

Aan de bijeenkomst morgen nemen onder meer deel: RABO, ABNAMRO, ING, ABP, PGGM, Coca Cola, OxfamNovib, HIVOS, Both Ends, Milieudefensie, Solidaridad, Afrika Studie Centrum, Kadaster, Agri Terra en de universiteiten van Twente, Utrecht en Groningen. Het is voor het eerst dat er zoveel partijen rond de tafel zitten.