Neelie Kroes ontvangt Paul Nouwen Award

Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) reikte vandaag de Paul Nouwen Award uit aan Neelie Kroes. “Haar strijd voor openheid van data en het stimuleren van creativiteit heeft grote inzichten gegeven en mogelijkheden blootgelegd, waarvan Europa in het algemeen en Nederland in het bijzonder profiteert”, zo oordeelde de jury.

Minister Schultz: “Deze award is een Emmy voor strijdbaarheid. Daarom ben ik heel trots dat ik de prijs mag uitreiken aan mevrouw Neelie Kroes. Zij is nog een paar dagen Eurocommissaris, maar nog volop strijdbaar. Ze heeft zich tot het allerlaatste moment ingezet voor het omarmen van de digitale technologie.”

Multimodale mobiliteit en internationale uitwisseling van data via een open, sterk en betrouwbaar internet zijn volgens de jury van de prijs essentieel. Kroes heeft hieraan een belangrijke bijdrage geleverd, onder andere door haar scherpe oog voor de belangen van de burger en de economie.

Mevrouw Kroes maakte op haar beurt van de gelegenheid gebruik om een aanmoedigingsprijs uit te reiken. Deze ging naar Mobidot, een spin-off company van het Europese SUNSET project. De start-up specialiseert zich in het meten en beïnvloeden van persoonlijk mobiliteitsgedrag via de smartphone.

De Paul Nouwen Award is een tweejaarlijkse award die wordt toegekend aan een persoon die zich heeft onderscheiden met aansprekende en vernieuwende initiatieven op het vlak van mobiliteit. Of het nu gaat om fietsen, lopen of rijden, het vervoer van personen of goederen, allerlei initiatieven komen in aanmerking voor deze award. De winnaar van de award heeft een positieve en blijvende invloed gehad op de mobiliteitsontwikkeling van Nederland. De Paul Nouwen Award is een initiatief van de Paul Nouwen Stichting. Paul Nouwen wordt in Nederland en Europa gezien als een innovatief denker op het gebied van mobiliteit. Hij was onder meer hoofddirecteur van de ANWB. Paul Nouwen overleed op 18 mei 2009.