Gemeenten besteden geld voor armoede en schulden doelgericht

Het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid dat gemeenten sinds 2013 ontvangen, wordt ingezet voor het doel waar het voor bedoeld is. Gemeenten zetten het extra geld vooral in voor armoedebestrijding onder kinderen en preventie. Dit is 1 van de conclusies uit het onderzoek naar gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid onder alle 403 Nederlandse gemeenten, in opdracht van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid).

Staatssecretaris Klijnsma: “Ik ben blij met deze conclusie en het algemene beeld dat uit dit onderzoek naar voren komt. Het bevestigt dat gemeenten serieus bezig zijn mensen die het financieel moeilijk hebben, te ondersteunen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat het extra geld voor armoede- en schuldenbeleid, € 19 miljoen in 2013, € 70 miljoen in 2014 en vanaf 2015 jaarlijks € 90 miljoen, grotendeels is of zal worden besteed aan dit doel. De extra middelen van 2013 hebben bij bijna 2/3 van de gemeenten ervoor gezorgd dat het armoedebeleid is versterkt, waardoor meer mensen uit de doelgroep zijn bereikt en nieuwe samenwerkingsrelaties met bijvoorbeeld particuliere fondsen (Stichting Leergeld, Jeugdsportfonds en Jeugdcultuurfonds) zijn aangegaan.

Omdat maatschappelijke organisaties een belangrijke rol vervullen bij het tegengaan van armoede en schulden en de problematiek groot is vanwege de crisis, stelt staatssecretaris Klijnsma evenals dit jaar ook in 2015 voor deze maatschappelijke partners € 4 miljoen beschikbaar.

Staatssecretaris Klijnsma heeft bij diverse werkbezoeken goede voorbeelden van armoede- en schuldenbeleid gezien, bijvoorbeeld de aanpak van preventie en vroegsignalering in Amsterdam, Almere en Tilburg. Op donderdag 20 november woont de staatssecretaris in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima het jubileumcongres ‘10 jaar schuldpreventie in Groningen’ bij.

Voor gemeenten die behoefte hebben aan extra ondersteuning worden in 2015 platformbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten zal aandacht zijn voor goede voorbeelden en relevante lessen uit verschillende projecten en de daarbij ingezette instrumenten.