Rijksoverheid bespaart kwart miljoen op meetdiensten gas en elektra

De firma Ebatech gaat de gas- en elektrameters in alle panden van de Rijksoverheid in Nederland met een grootverbruikaansluiting beheren. In totaal gaat het om ruim 1.100 aansluitingen voor grootverbruik, vooral bij Defensie, Rijkswaterstaat en het Rijksvastgoedbedrijf. Daarnaast verzamelt Ebatech bij de verschillende netbeheerders ook de meterstanden van alle aansluitingen voor kleinverbruik in rijkspanden.

Ebatech kwam na een aanbesteding als winnaar uit de bus. Het contract heeft een looptijd van 8 jaar. Door met 1 partij afspraken te maken over tarieven en facturering, bespaart het Rijk zo’n € 250.000 per jaar.

Ebatech vervangt meters daar waar nodig

Inzicht energieverbruik en kosten

Tot nu toe had het Rijk te maken met een groot aantal meetbedrijven verspreid over het land, die allemaal een maandelijkse factuur stuurden. Nu komen alle meetdiensten in 1 hand. Alle meterstanden komen daardoor eenduidig in het energiemanagementsysteem van de Rijksoverheid. Zo krijgt het Rijk een goed inzicht in energieverbruik en kosten.

In totaal verbruikt het Rijk ongeveer 140 miljoen kubieke meter gas (kosten ca. € 7 miljoen) en 1 miljard kilowattuur elektriciteit (kosten € 120 miljoen) per jaar.