Nederland verlengt deelname aan VN-missie in Zuid-Soedan

Nederland verlengt zijn deelname aan de VN-missie UNMISS in Zuid-Soedan met een jaar. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Koenders van Buitenlandse Zaken, mede namens de ministers Hennis van Defensie en Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Nederland neemt sinds de start in 2011 deel aan UNMISS met ongeveer 30 militairen en politiefunctionarissen. De Nederlandse inzet richt zich vooral op de hoofdtaak van de missie: bescherming van de burgerbevolking. Daarom werkt een deel van de Nederlanders in de VN-kampen waar burgers worden opgevangen.

Het kabinet constateert dat het werk van UNMISS cruciaal blijft. Dit geldt vooral voor de ontheemden die de beschermde kampen nog niet durven te verlaten en voor burgers die humanitaire hulp nodig hebben. Hierbij speelt UNMISS een rol in het creëren van veiligheid bij het transport van de hulp.

UNMISS werd opgericht nadat Zuid-Soedan onafhankelijk werd om te helpen bij de opbouw van het nieuwe land. Het werk van UNMISS is van groot belang voor de bevolking van Zuid-Soedan. De huidige situatie in Zuid-Soedan is instabiel. Sinds het uitbreken van grootschalige gewelddadigheden tussen verschillende bevolkingsgroepen in december 2013 is het de leiders van de strijdende groepen niet gelukt tot een vredesakkoord te komen. Er vinden nog steeds gewelddadigheden plaats en de situatie is gespannen.