Milde vogelgriep in Tzummarum

In Tzummarum (Friesland) is bij een pluimveebedrijf met zo'n 22.000 legkippen vogelgriep (aviaire influenza, AI) vastgesteld. Dit bedrijf heeft 1 stal met buitenuitloop. Het gaat waarschijnlijk om de milde H7-variant.

Omdat een laagpathogene (milde) H7 variant kan muteren tot een hoogpathogene (zeer besmettelijke en voor kippen dodelijke) variant, moet het bedrijf zowel bij een laag- als een hoogpathogene variant worden geruimd. Dit gebeurt op basis van Europese regels. De ruiming wordt uitgevoerd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Maatregelen

Vanaf donderdag 26 maart 2015 vanaf 13.00 uur geldt er in een zone van ruim 1 kilometer rond het bedrijf in Tzummarum een vervoersverbod voor pluimvee, eieren, pluimveemest en gebruikt strooisel. Binnen het gebied ligt één andere pluimveebedrijf. Dit bedrijf wordt bemonsterd en onderzocht op vogelgriep.