Samenwerking Nederland en België voor goedkopere medicijnen

Minister Edith Schippers (VWS) en haar Belgische collega Maggie De Block gaansamenwerken rond de onderhandelingen met farmaceutische bedrijven over deprijzen van dure geneesmiddelen. Doel is om in het belang van de patiënt deprijzen van geneesmiddelen omlaag te krijgen. Beide bewindslieden hebben ditvandaag afgesproken tijdens een Europese Raad van ministers van Volksgezondheidin Riga.

Dure geneesmiddelen kennen bij introductie op de markt vaak geen concurrerendmiddel. Fabrikanten kunnen daarom hoge prijzen rekenen. Een bijzondere groepzijn de zogenaamde ‘weesgeneesmiddelen’. Deze medicijnen zijn bedoeld voorzeldzame ziektes, die vaak minder dan 1 op 100.000 mensen betreffen. Omdat ditnaar verhouding heel weinig patiënten per afzonderlijke Lidstaat zijn, kan eenfirma weinig doses van een weesgeneesmiddel verkopen en ligt de prijs daardoordikwijls zeer hoog.

Nederland en België werden onlangs geconfronteerd met een bijzonder hogeprijs van een Hepatitis C geneesmiddel. Beide landen onderhandelden toenafzonderlijk over de prijs en wisten toen een lagere prijs te bedingen.Schippers en De Block zijn ervan overtuigd dat gezamenlijk optrekken tot nogbetere resultaten kan leiden: "Als we samenwerken, vertegenwoordigen we meerpatienten en kunnen we gemakkelijker een lagere prijs bedingen zonder dat hetten koste gaat van de kwaliteit".

Nederland en België starten volgend jaar een pilot waarin beide landengezamenlijk gaan onderhandelen over een duur geneesmiddel. Beide ministerszullen het project daarna evalueren. Naast gezamenlijk optrekken rondprijsonderhandelingen wordt ook onderzocht hoe breder kan worden samengewerkt,bijvoorbeeld als het gaat om gegevensuitwisseling, de opzet van registers en hetafstemmen van evaluatiemethodes.

Het initiatief van Nederland en België wekt in Riga ook de belangstelling vanandere lidstaten. Schippers en De Block hopen dat die andere lidstaten zich naeen succesvol pilotproject bij het initiatief zullen aansluiten.

In het eerste halfjaar van 2016 bekleedt Nederland het voorzitterschap van deRaad van de Europese Unie. Een van de prioriteiten voor Schippers is meerEuropese samenwerking rond geneesmiddelenprijzen. Inzet zal onder andere ookzijn om innovatieve geneesmiddelen sneller en tegen betaalbare prijzen op deEuropese markt beschikbaar te laten komen.