Benoeming raadsheren in de Hoge Raad

In de Hoge Raad der Nederlanden worden vijf nieuwe raadsheren benoemd. Mevrouw mr. A.L.J. van Strien, mevrouw mr. E.F. Faase en de heer prof. mr. M.J. Borgers worden benoemd in de Strafkamer. Mevrouw mr. M.E. van Hilten wordt benoemd in de Belastingkamer en de heer prof. mr. C.E. du Perron in de Civiele Kamer. De ministerraad heeft er op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie mee ingestemd hen voor te dragen voor benoeming.

Mevrouw Van Strien (1961) begint 1 juni 2015 in de Strafkamer van de Hoge Raad. Op dit moment is zij senior raadsheer in het gerechtshof in Den Haag. Tevens is zij op detacheringsbasis werkzaam als raadsadviseur bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Mevrouw Faase (1958) begint 1 september 2015 in de Strafkamer van de Hoge Raad. Zij is thans senior raadsheer in het gerechtshof in Amsterdam.

De heer Borgers (1973) begint 1 januari 2016 in de Strafkamer van de Hoge Raad. Hij is op dit moment hoogleraar straf(proces)recht aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Mevrouw Van Hilten (1964) begint 1 september 2015 in de Belastingkamer van de Hoge Raad. Thans is zij advocaat-generaal bij de Hoge Raad.

De heer Du Perron (1965) begint 1 april 2016 in de Civiele Kamer van de Hoge Raad. Hij is op dit moment hoogleraar privaatrecht aan de Universiteit van Amsterdam en decaan aan de juridische faculteit.