Veranderende regelgeving IenM vanaf 1 juli 2015

Vanaf 1 juli kunnen gemeenten starten met het thuisbezorgen van rijbewijzen en worden de regels voor het commercieel gebruik van drones eenvoudiger en toegankelijker. De invoering van het stationsverbod om het aantal geweldsincidenten in het openbaar vervoer tegen te gaan is vervroegd op 1 mei in werking getreden. Dit zijn enkele wijzigingen in regelgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu per 1 juli 2015. Hieronder een kleine selectie uit de belangrijkste veranderingen.

Proef met bezorgen rijbewijs

Nooit meer naar het gemeentehuis om uw nieuwe rijbewijs op te halen. In een aantal gemeenten kunnen mensen hiervoor kiezen. Met ingang van 1 juli maakt minister Schultz van Haegen het mogelijk dat gemeenten het rijbewijs laten bezorgen bij de aanvrager. Het is nog een experiment, waaraan gemeenten kunnen deelnemen door een convenant met het ministerie van Infrastructuur en Milieu te tekenen. Als de proef succesvol is, dan wordt het definitief opgenomen in de regelgeving.

Stationsverbod

Na diverse geweldsincidenten in het openbaar vervoer heeft staatssecretaris Mansveld de invoering van het stationsverbod, die gepland stond voor 1 juli 2015, vervroegd. Het verbod is op 1 mei in werking getreden. Dit verblijfsverbod moet een bijdrage leveren aan een prettig verblijf op stations en een veilige reis voor passagiers en personeel. Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA's) van vervoerders kunnen het verblijfsverbod voor bepaalde tijd opleggen aan mensen die overlast veroorzaken op een station, ongeacht of zij van plan zijn gebruik te maken van het openbaar vervoer. Naar verwachting gaat het om tientallen mensen per jaar. De overtreding van het verblijfsverbod wordt strafbaar. Overtreders riskeren een hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van 4.050 euro.

Zelfrijdende auto

Vanaf 1 juli kunnen er in heel Nederland grootschalige proeven op de openbare weg plaatsvinden met voertuigen met zelfrijdende functies. De nieuwe regels geven de RDW de bevoegdheid om hiervoor ontheffing te verlenen. De RDW kan aan de proeven voorwaarden stellen, bijvoorbeeld over de rijtijden, omstandigheden, wegen waar gereden kan worden en de gewenste verzekering. De toelating van grootschalige testen op de openbare weg is een belangrijke stap in de ambitie van de minister om in  Nederland voorop te lopen met deze innovatieve ontwikkeling.

Wijziging regels drones

De regels voor het commercieel gebruik van drones worden eenvoudiger en toegankelijker. Commerciële bestuurders van een drone kunnen per 1 juli een brevet en vergunning krijgen na het afleggen van een succesvol theorie- en praktijkexamen. Hiermee kunnen ze structureel vliegen met drones en hoeven ze niet langer een ontheffing voor een vlucht aan te vragen. Het commercieel gebruik van drones groeit al een paar jaar snel, regelgeving moet duidelijkheid en ruimte creëren voor deze innovatieve sector. Aan een beleidsvoornemen voor zogeheten mini drones wordt nog gewerkt. Gebruikers van deze drones, die minder dan 4 kilo wegen, hoeven vanaf 1 oktober geen vergunning en ontheffing meer aan te vragen. Met het oog op veiligheid wordt gefaseerd gewerkt aan regelgeving voor het gebruik van drones. Hierdoor is het alle partijen binnen de sector mogelijk om op een veilige manier aan de onbemande vliegtuigen in het luchtruim te wennen en worden zoveel mogelijk partijen al wel in staat gesteld om vluchten uit te voeren.

T-Rijbewijs

Per 1 juli wordt het T-rijbewijs voor landbouw- en bosbouwtrekkers en motorrijtuigen met een beperkte snelheid ingevoerd. Voertuigen als tractors mogen straks de openbare weg op als de bestuurder in het bezit is van het nieuwe T-rijbewijs. Voor het besturen van een trekker op bijvoorbeeld een akker, is het rijbewijs niet nodig. Het T-rijbewijs is te behalen vanaf 16 jaar. Door de invoering van het T-rijbewijs komt het certificaat van vakbekwaamheid ('trekkerrijbewijs jeugdigen') te vervallen. Houders daarvan hebben na invoering een jaar de tijd om het om te wisselen voor een T-rijbewijs. Mensen die op het moment van invoering een B-rijbewijs hebben, kunnen nog tien jaar het T-rijbewijs krijgen zonder aanvullend examen. Voor het besturen van bepaalde voertuigen, zoals straatveeg- en maaimachines, is het niet nodig een T-rijbewijs te hebben.