Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Werken en ondernemen over de grens moet makkelijker worden. Daarvoor gaat het Actieteam grensoverschrijdende economie en arbeid zich inzetten. Het actieteam, onder leiding van voormalig Tweede Kamer-lid Matthijs Huizing, heeft onder andere de opdracht om de informatievoorziening over werken en ondernemen in een buurland te verbeteren. Maar er zijn meer mogelijkheden voor verbeteringen, zoals bij het erkennen van diploma’s, de bereikbaarheid van het buurland en bij het aanpakken van administratieve lasten.

De werkloosheid in sommige grensstreken in Nederland is relatief hoog ten opzichte van Duitsland en België. Het actieteam moet er daarom voor zorgen dat de economie en de arbeidsmarkt aan weerszijden van de grens beter op elkaar aansluiten.

Naast Huizing bestaat het actieteam uit vertegenwoordigers van diverse ministeries, van grensprovincies, een grensgemeente, de VNG en Euregio’s. Ook zal het actieteam nauw samenwerken met andere partijen, zoals werkgevers, werknemers, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en uiteraard met de buurlanden. Het actieteam is deze maand van start gegaan en gaat circa een jaar aan de slag.

Grensbord met 'Nederland'