Staat gunt betalingsverkeer aan ING Bank

ING Bank zal vanaf 1 mei 2016 voor de periode van minimaal vier jaar en maximaal acht jaar het betalingsverkeer voor alle ministeries en agentschappen uitvoeren. Het zal gaan om circa 40 miljoen betaaltransacties per jaar. ING Bank is uit een formele aanbestedingsprocedure naar voren gekomen als beste en duurzame bank.

De uitvoering van het betalingsverkeer door de nieuwe huisbankier zal tot een kostenbesparing leiden. Binnenkort zullen ING Bank en het Rijk starten met een implementatietraject waarbij de dienstverlening van de huidige huisbank RBS over gaat naar de nieuwe huisbank.

In de aanbesteding zijn vooraf gestelde prijs- en kwaliteitscriteria gehanteerd. Bovendien zijn criteria meegewogen ten aanzien van kwaliteit van betaalproducten, beveiliging, innovatie, service en implementatie en technische vereisten. In de beoordeling zijn ook specifieke eisen en wensen ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen opgenomen.