Annemarie Jorritsma gaat zich inzetten voor betere doorstroom van vrouwen naar de top

Annemarie Jorritsma gaat zich inzetten voor betere doorstroom van vrouwen naar de top van het Nederlandse bedrijfsleven. Minister Jet Bussemaker heeft Jorritsma aangesteld als Kwartiermaker voor Topvrouwen.nl, de aanpak voor meer diversiteit aan de top. De VVD-politica volgt daarmee oud-kamervoorzitter Gerdi Verbeet (PvdA) op, die afgelopen jaar samen met Leo Houwen die functie vervulde. Jorritsma en Houwen gaan met de top van bedrijven en organisaties in gesprek over de manier waarop meer vrouwen de top kunnen bereiken.

Hoewel het aantal vrouwelijke bestuurders in Nederland toeneemt, gaat het met een slakkengang. Die conclusie trekt minister Bussemaker naar aanleiding van de recent verschenen Bedrijvenmonitor Wet bestuur en toezicht 2012-2015 getiteld 'Topvrouwen in de wachtkamer'. Volgens de bewindsvrouw is een grotere diversiteit in de boardroom van groot belang voor het innovatie- en concurrentievermogen van Nederlandse bedrijven: ”Het is 2015….deze bedrijven doen niet alleen vrouwen tekort, maar ook zichzelf. Meer diversiteit zorgt voor verschillende perspectieven, creativiteit, energie en herkenning. En daarmee voor meer innovatie.”

Groei aantal vrouwen in top van 200 grootste bedrijven

Sinds de invoering van de Wet bestuur en toezicht steeg het aandeel vrouwen in de raden van bestuur naar 9,6% eind 2014. Het aandeel vrouwelijke commissarissen groeide naar 11,2 procent. De Wet bestuur en toezicht loopt per 1 januari 2016 af. Daarin staat nu dat de raden van commissarissen en raden van bestuur voor 30 procent moeten bestaan uit vrouwen. De meeste bedrijven voldoen op dit moment niet aan het Nederlandse streefcijfer van 30 procent vrouwelijke bestuurders. Dat doet volgens Bussemaker geen recht aan het potentieel aan vrouwen die geschikt zijn voor een boardfunctie. Toch is de bewindsvrouw voorzichtig positief over de groei van het aantal vrouwen in de top van de tweehonderd grootste bedrijven. Bij bijna één op de drie bedrijven was in de eerste helft van 2015 sprake van een evenwichtige m/v-samenstelling. Eind 2014 was dat nog 22%. Daarnaast heeft 70% van de raden van commissarissen nieuwe benoemingen benut om een vrouw te benoemen. Bedrijven krijgen nu een laatste kans van Bussemaker om te laten zien dat het hen menens is. De bewindsvrouw verlengt de Wet bestuur en toezicht nu tot 2020, maar wil volgend jaar de balans opmaken om te bezien of de positieve beweging zich voortzet of dat andere maatregelen noodzakelijk zijn.

Vrouwelijk talent beter zichtbaar maken

Om potentiele vrouwelijke kandidaten voor een hoge bestuursfunctie beter zichtbaar te maken voor bedrijven en executive searchbureaus lanceerden minister Jet Bussemaker en werkgeversvoorzitter Hans de Boer eerder Topvrouwen.nl, een database voor talentvolle vrouwen. Ze wilden daarmee een einde  maken aan het excuus van veel bedrijven dat er niet genoeg geschikte vrouwen zouden zijn. Na een oproep van Bussemaker en De Boer aan commissarissen om zelf potentiele vrouwelijke kandidaten voor een hoge bestuursfunctie aan te melden werden afgelopen maanden meer dan 1000 topvrouwen aangemeld vanuit de verschillende boardrooms van Nederland. Het gaat daarbij om vrouwen die geschikt zijn voor een functie in het bestuur bij een groot bedrijf. De database wordt overgedragen aan VNO-NCW en Stichting Talent naar de Top.

Jorritsma: meer vrouwelijke burgemeesters

Annemarie Jorritsma bekleedde in het verleden meerdere ministersposten en was vier jaar vicepremier. Afgelopen twaalf jaar  was ze burgemeester van Almere. Ze werd in juni van dit jaar beëdigd als lid van de Eerste Kamer. Onlangs trad ze toe  tot de raad van commissarissen van accountantsfirma PwC Nederland. Eerder dit jaar deed ze een oproep aan vrouwen om meer te solliciteren op een burgemeestersfunctie.