Rapport rechtsbijstand Wolfsen

Minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie heeft vandaag het rapport ‘Herijking rechtsbijstand - Naar een duurzaam stelsel voor de gesubsidieerde rechtsbijstand’ in ontvangst genomen van de zogenoemde Commissie Wolfsen. De minister verwacht dat het rapport een waardevolle bijdrage zal leveren aan een toekomstbestendig stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand. Het gaat erom de juiste balans te vinden tussen een effectieve toegang tot het recht voor minder draagkrachtigen en voldoende financiële beheersbaarheid van de kosten voor de overheid.

De Onderzoekscommissie gesubsidieerde rechtsbijstand heeft onder leiding van de heer mr. A. (Aleid) Wolfsen onderzoek gedaan naar de oorzaken van de kostenstijgingen in de gesubsidieerde rechtsbijstand. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan voor vernieuwing van het stelsel, waarbij de toegang tot het recht voor minder vermogenden gegarandeerd blijft.

Minister Van der Steur gaat het rapport van de Commissie Wolfsen nu eerst zorgvuldig bestuderen en in gesprek met betrokken partijen, zoals de raad voor de rechtsbijstand, het juridisch loket, de sociaal raadslieden en de Nederlandse Orde van Advocaten. De minister wil aan de hand hiervan in het voorjaar van 2016 een reactie op het rapport van de Commissie Wolfsen naar de Tweede Kamer sturen.