Wettelijk minimumloon per 1 januari 2016

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2016.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2016:

€ 1.524,60 per maand;

€ 351,85 per week;

€ 70,37 per dag.