Evaluatiecommissie Wet herziening gerechtelijke kaart

Prof. dr. H.R.B.M. (Henk) Kummeling wordt voorzitter van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart. De commissie gaat onderzoek doen naar de doeltreffendheid en effecten van de herziening van de gerechtelijke kaart - de nieuwe indeling van rechtbanken en gerechtshoven - die per 1 januari 2013 is doorgevoerd. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie en minister Blok voor Wonen en Rijksdienst.

Voor 1 januari 2018, binnen vijf jaar na inwerkingtreding van de Wet herziening gerechtelijke kaart, zal de commissie haar evaluatie afronden. Daarnaast is de commissie gevraagd om nog voor 1 april 2016 een tussenverslag uit te brengen over de doeltreffendheid en de effecten van de Wet splitsing arrondissement Oost-Nederland in twee nieuwe arrondissementen: Gelderland en Overijssel.

Commissievoorzitter Kummeling is nu voorzitter van de Kiesraad en hoogleraar vergelijkend staatsrecht aan de Universiteit Utrecht. Eerder was hij onder meer vice-voorzitter van de Commissie Wolfsen, die onderzoek heeft gedaan naar het stelsel van gesubsidieerde rechtsbijstand.

Andere leden van de commissie Evaluatie Wet herziening gerechtelijke kaart zijn:

  • Prof. dr. G. de Groot
  • Prof. dr. M. Noordegraaf
  • Dr. M. Schoenmaker
  • Prof. dr. mr. J.L. de Wijkerslooth de Weerdesteyn