Internetconsultatie wetsvoorstel financiering kinderopvang

Op internet is het concept-wetsvoorstel voor de invoering van een nieuw financieringsstelsel in de kinderopvang gepubliceerd.

Het doel van de wijziging is de financiering van de kinderopvang voor ouders eenvoudiger te maken en hun meer zekerheid te bieden. Tevens wordt beoogd het financieringsstelsel minder complex te maken en minder gevoelig voor fouten en fraude.

U bent van harte uitgenodigd via www.internetconsultatie.nl uw reactie op het concept-wetsvoorstel te geven. De einddatum van de consultatie is 11 maart 2016.

Reacties worden gepubliceerd nadat de consultatie is gesloten. Alleen die reacties worden gepubliceerd waarvan is aangegeven, door de inzender, dat deze openbaar mogen worden gemaakt.