Nederlandse hulp tegen effecten El Niño

Het kabinet biedt hulp aan de bevolking in de Hoorn van Afrika en Zuidelijk Afrika die groot risico lopen door El Niño. ‘Door de opwarming in deze regio’s dreigen miljoenen mensen ondervoed te raken, of nog erger. Dat mogen we niet laten gebeuren. Dat kan door nu in actie te komen’, aldus minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking). De minister heeft dit vanmiddag bekend gemaakt in Lilongwe, hoofdstad van Malawi. Dit  is een van de landen die getroffen wordt door El Niño. Later deze week bezoekt de minister Ethiopië waar de gevolgen van El Niño ook op grote schaal voelbaar zijn.

El Niño wordt veroorzaakt door opwarming van het oceaanwater. Een gevolg daarvan is dat passaatwinden langs de evenaar afnemen, waardoor temperaturen enkele graden hoger zijn dan normaal. Het World Food Programme (WFP) en de Voedsel- en Landbouworganisatie FAO hebben geconstateerd dat een vijftal regio’s wordt getroffen door El Niño. De bovengenoemde regio’s Hoorn van Afrika en Zuidelijk Afrika zelfs in zeer zware mate. Ploumen: ‘Daarom richten we ons nu op deze gebieden. Met name vrouwen, kinderen en ouderen lopen daar een groot risico. Omdat er te weinig voedsel is, maar ook omdat El Niño op andere manieren het bestaan van mensen bedreigt. ’

De hulp die Nederland zal meerdere vormen kennen. Deze kan bestaan uit directe voedselhulp of cash vouchers voor voedsel. Maar ook krijgen boeren en boerinnen in Ethiopië, Somalië en Mozambique voorlichting over klimaatverandering en hoe daarop in te spelen. Bijvoorbeeld door zaden te verstrekken die beter tegen droogte kunnen. Verder richten de programma’s van WFP en FAO zich onder meer op het herstellen van waterputten en aanleggen of verbeteren van irrigatie systemen in Somalië, Malawi en Zimbabwe.

In totaal stelt Nederland 8 miljoen euro beschikbaar voor hulp. Belangrijk is daarbij dat de regeringen van de betreffende landen primaire verantwoordelijkheid nemen. De Nederlandse bijdrage maakt onderdeel uit van een groter pakket waaraan ook diverse andere landen financiële middelen vrijmaken. De VN organisaties werken nauw samen met overheden en lokale organisaties, zowel bij het opstellen als uitvoeren van programma’s om de bevolking weerbaarder tegen droogtes te maken.